ปัญหาที่ผู้ใช้แจ้งเข้ามามากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การใส่ Javascript ในส่วนด้านข้างของบล็อก ซึ่งมีผลทำให้ ไม่สามารถเข้าใช้บล็อกได้เลย หรือไม่ก็ต้องรอนานมากกว่าที่ข้อมูลในบล็อกจะแสดงออกมา

เหตุผลที่สำคัญๆ ที่พอจะสรุปได้ก็คือ

- ช่วงสามเดือนที่ผ่านมา คุณภาพของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศลดลงเรื่อยๆ

- เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศก็มีปัญหาบ่อยครั้ง


ปัญหาทั้งสองอย่างนี้ทำให้ Javascript ที่ผู้ใช้ใส่ไว้ เช่น slide.com,  sitemeter, เพลง ต่างๆ โหลดช้ามากค่ะ จนบางครั้งโหลดไม่ขึ้นเลย ทำให้มีผลกับการแสดงข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ ในบล็อกค่ะ

ดิฉันขอแนะนำว่า อย่าใส่ Javascript หรือใส่แต่น้อยจะดีกว่าค่ะ ผู้ใช้จำต้องคำนึงถึงปัญหาทั้งสองอย่างมากค่ะ ซึ่งเป็นปัญหาที่เราและท่านไม่สามารถควบคุมได้เลยค่ะ

เหตุผลอีกอย่างที่่ทำให้บล็อกมีปัญหา ก็คือ

- การใส่ Javascript ขาดบ้างเกินบ้าง ค่ะ เนื่องจากไม่มีพื้นฐานความรู้ด้าน html และ ​Javascript

ทำให้ตีกับเครื่องมือต่างๆ ที่เราทำไว้ให้ในบล็อก โดยเฉพาะเครื่องมือในการบันทึกค่ะ

ปัญหานี้ท่านเองควบคุมได้ค่ะ คือ ต้องศึกษาและระมัดระวังอย่างมากในการใส่ Javascript ค่ะ

ปัญหานี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะแก้เองไม่ได้ เราเองก็จะแก้ Javascript ให้ไม่ได้ค่ะ ดังนั้นเวลาผู้ใช้แจ้งเข้ามาว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้น เราจะทำการลบ Javascript ทิ้งไปเลยค่ะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็วที่สุดค่ะ

ขอย้ำอีกครั้งนะค่ะ อย่าใส่ Javascript หรือใส่แต่น้อยจะดีกว่าค่ะ ให้คำนึงถึงสาเหตุหลักทั้งสามอย่างที่กล่าวมาด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ปล. ขณะตีพิมพ์บันทึกนี้ ดิฉันใช้ GPRS ผ่านมือถือเพื่อเข้าใช้อินเตอร์เน็ตค่ะ ดิฉันไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่จ่ายเดือนละหนึ่งพันบาทได้ค่ะ เป็นมาสามสี่วันแล้วค่ะ การที่เน็ตช้ามากนี้ มีผลต่อการทำงานพัฒนาและดูแลระบบอย่างยิ่งยวดค่ะ