ลูกสาวเรียน บัญชีสถิติค่ะ ... ตอนนี้จะต้องเลือกสาขา ... เขาให้ choice คือ IT หรือ ประกันฯ

ปรากฎว่า คุณพ่อแนะนำให้เลือกประกันฯ คุณแม่แนะนำให้เลือก IT ... ลูกก็เลยยังไม่เลือกอะไร

ผู้ใดมีข้อคิดเห็น ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ