เจ้าชายน้อย บอกผมว่า...

  • ผู้ใหญ่ไม่สนใจเรื่องที่เด็กๆ สนใจ และมองว่าไร้สาระ เว้นแต่เขาเห็นว่าเรื่องนั้นทำประโยชน์ได้
  • ผู้ใหญ่ให้ความสนใจสิ่งต่างๆ ที่เปลือกนอกก่อน ในกรณีเลวร้ายก็อาจไม่ได้มีโอกาสมองสิ่งที่อยู่ด้านในเลย
  • ผู้ใหญ่มักลืมว่าตนเองเคยเป็นเด็ก เรื่องที่คิดว่าเด็กทำไร้สาระจริงๆ ก็เคยทำมาก่อน
  • ทุกสิ่งย่อมเติบโตมาจากสิ่งเล็กๆ ก่อน ปัญหาเกิดเพราะเราไม่ได้ใส่ใจ เอาใจใส่ แก้ปัญหาตั้งแต่มันยังเล็กๆ
  • ต้องรู้จักอดทนไว้บ้าง จึงจะได้รู้จัก ได้เรียนรู้ แม้ว่าจะเจ็บตัวบ้าง
  • อำนาจ คำสั่งจะต้องสมเหตุสมผล คนจึงจะเชื่อถือ ปฎิบัติตามอย่างนอบน้อม อำนาจจะไร้อำนาจ หากไม่มีคนทำตาม
  • เอาการเอางาน เอาจริงเอาจัง ดี.. แต่ต้องพอเพียง พอประมาณ
  • สิ่งเดียวกัน อาจมีความหมาย หรือไม่มีความหมายกับคนต่างกันไป นั่นเพราะความผูกพัน เพราะความสัมพันธ์จำเป็นต้องอาศัยการสร้าง และเอาใจใส่ และใช้เวลา
  •  ...

จาก Le Petit Prince ของ Antoine de Saint-Exupery