เมื่อวานเย็นนั่งรถโดยสารจากมหาวิทยาลัยเข้าเมือง ช่วงเลิกงานเลิกเรียนอย่างนี้คนในรถก็จะแน่นเป็นพิเศษ     

       พอนั่งขยับ-ขยับชิดในจนเต็ม คนขึ้นทีหลังก็จะยืนกัน เพราะรถโดยสาร(สี่ล้อ)ที่ขอนแก่นจะมีลักษณะพิเศษ คือหลังคาจะสูง ขนาดคนยืนได้

        นั่งรถยังไม่พ้นเขตมหาวิทยาลัย คนก็นั่งเต็มแล้วพอดีมีน้องนักเรียนหญิงตัวกลมขึ้นมาบนรถ

ไม่ต้องส่งสายตาให้ใครเลย...น้องนักเรียนชายคนหนึ่งก็ลุกขึ้นโดยอัตโนมัติ แล้วสะกิดไหล่ให้นั่ง

"น้ำใจเด็กไทยยังอยู่ค่ะ"