เกณฑ์การประกวด "โรงเรียนพ่อแม่ดีเด่น"

ขอบอก..ย้อนหลัง

     ขอบอกเล่าย้อนหลังซักนิด เรื่องเกณฑ์ เผื่อไขข้อสงสัยที่อาจมีในใจกันนะจ้ะ  ซึ่งตัวเกณฑ์เราได้จัดส่งไปให้สำนักงานสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดก่อนออกประเมินแล้วทีมงานก็ลงสำรวจจากหลักฐานและสถานที่จริงในทุกโรงพยาบาล  

    เกณฑ์การประกวดของเราล้อมาจากเกณฑ์โรงเรียนพ่อแม่ของกรมอนามัย โดยกำหนดดังนี้

หมวดที่ 1 นโยบายกับการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่

 มีนโยบายโรงเรียนพ่อแม่

 เจ้าหน้าที่รู้จักโรงเรียนพ่อแม่ (แบ่งเป็น<3คน,3-5คน,>5คน)

 เจ้าหน้าที่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร/รู้ระยะเวลาให้บริการ(แบ่งเป็น<3คน,3-5คน,>5คน)

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

หมวดที่ 2 การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดและเด็ก 0-5 ปี (ให้หน่วยงานละ 1 คะแนน)

 รูปแบบการให้ความรู้แบบพ่อแม่มีส่วนร่วม

มีตารางกิจกรรมการให้ความรู้ติดชัดเจน

พ่อ/แม่ได้รับความรู้ตามเกณฑ์โรงเรียนพ่อแม่(หญิงตั้งครรภ์2 ครั้ง,หลังคลอด 1 ครั้ง,เด็ก 0-5 ปี 2ครั้ง)

การอบรมมีพ่อ/ญาติ แม่ที่เข้าอบรมแต่ละครั้งไม่เกิน 20 คน

มีสถานที่เฉพาะสำหรับการสอน (มีป้ายบ่งชี้ว่าเป็นมุมโรงเรียนพ่อแม่)

 มีแผนการสอนที่เหมาะสม

 มีสื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย

 มีนวัตกรรมการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่

หมวดที่ 3 ความต่อเนื่องและการทำงานเป็นทีมของการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่

 มีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนพ่อแม่ต่อเนื่อง

มีทีมสหสาขาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 มีแผนการสอนที่เชื่อมโยงกัน

 มีระบบส่งต่อและแก้ปัญหาร่วมกัน

มีสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่

  สรุปผล โรงพยาบาลที่ได้รับคัดเลือก 5 อันดับได้แก่ โรงพยาบาลพิจิตร จ.พิจิตร,โรงพยาบาลสามง่าม จ.พิจิตร,โรงพยาบาลวังทรายพูน จ.พิจิตร,โรงพยาบาลลาดยาว จ.นครสวรรค์,โรงพยาบาลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพ่อแม่

คำสำคัญ (Tags)#พ่อแม่#ประกวดโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 81775, เขียน: 03 Mar 2007 @ 19:31 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)