การวิจัยและพัฒนาโดยปรัชญา KM

บางท่านยังเข้าใจว่า KM เป็นขั้นตอนหลังจากการสร้างความรู้ ซึ่งขอตอบแบบหมอวิจารณ์ว่า “ถูกครึ่งเดียว”
 เมื่อวานนี้ (๒ มีนาคม ๕๐) ผมได้เข้าร่วมประชุมการทำงานวิจัยแบบ KM ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาที่ทำวิจัยเกี่ยวข้องกับ KM และได้พบว่าทีมงานบางท่านยังมองไม่ออกว่า จะนำหลักการทำงานแบบ KM ไปใช้ในงานวิจัย และพัฒนาอย่างไร และบางท่านยังเข้าใจว่า KM เป็นขั้นตอนหลังจากการสร้างความรู้ ซึ่งขอตอบแบบหมอวิจารณ์ว่า ถูกครึ่งเดียว 

เพราะ KM นั้นต้องใช้ตั้งแต่ก่อนและหลังทำการวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่

 

·        การกำหนดทิศทางการทำงานนั้น ในขั้นตอนของ Paradigm development ก็ต้องใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นประโยชน์ได้ในระยะสั้น และระยะยาว ทั้งเป็นประโยชน์กับตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม

 

·        การสร้างและกำหนดวิสัยทัศน์ในการทำงานที่จะทำให้งานทำได้สะดวกที่สุดเท่าที่จะทำได้ ได้ผลดีที่สุด ตามเป้าหมายที่วางไว้

 

·        การกำหนดเป้าประสงค์ของการทำงาน ที่เป็นประโยชน์กับทุกคน ทุกฝ่ายอย่างสอดคล้องกัน

 

·        การกำหนดหัวข้อวิจัย ให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ตอบคำถามหรือความรู้สึกของเราเพียงคนเดียว แต่สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ประโยชน์ของงานได้อีกด้วย

 

·        การดำเนินงาน ตามแผนงานที่วางไว้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพที่ยังนำไปสู่ประสิทธิผลได้อีกด้วย

 

·        การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นจริง  ไม่ลำเอียงไปทางใดทางหนึ่ง

 

·        การนำข้อมูลไปใช้งานจริง ทั้งในระดับงานสร้างองค์ความรู้ งานถ่ายทอดความรู้ การนำความรู้ไปใช้ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอด ในด้านต่างๆ

 

·        การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน กำหนดนโยบาย และพัฒนาในรูปแบบต่างๆ

  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การใช้แนวคิดของ KM ในการทำงานจะทำให้ทุกงาน เนียน ขึ้น ทั้งในเชิงคุณภาพ ปริมาณ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   

แต่การนำ KM นั้นต้องอาศัยความเข้าใจของการกำหนดกรอบความคิดว่าโครงสร้างทางความคิด แหล่งความรู้ต่างๆ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้จริงในชีวิตการทำงาน

เมื่อทำได้แล้ว ทุกอย่างก็จะเป็นธรรมชาติ เรียบง่าย และอัตโนมัติแบบไม่ต้องคิดมาก เลยครับ

  ลองดูนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#วิทยานิพนธ์#อาจารย์ที่ปรึกษา#ความรู้เพื่อชีวิต#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาชีวาลัยอีสาน#kmr#kmธรรมชาติ

หมายเลขบันทึก: 81724, เขียน: 03 Mar 2007 @ 10:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เรียน อาจารย์ ดร.แสวง   รวยสูงเนิน

อาจารย์ครับ ผมมองว่า KM เป็นเครื่องมือที่มีพลัง ในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร หรือในการทำงานเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้เป้นอย่างดี

เมื่อเรามีการพัฒนา และใช้ KM อย่างต่อเนื่องเสมือนว่า KM เป็นเนื้องานที่ทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติ หรือที่มหาชีวาลัยอีสานเรียกว่า " KM ธรรมชาติ" นั้น จะทำให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม และมีแรงบรรดาลใจในการทำงานได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น ประเด็นที่มีความสำคัญ และท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ผมจึงมีความเห็นที่สอดคล้องกับอาจารย์ครับว่า จะทำอย่างไรในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับคนในองค์กร หรือกลุ่มสมาชิก เพื่อเราจะได้พัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน อันจะเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

ด้วยความเคารพ

อุทัย   อันพิมพ์

  • ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ ดร.แสวง
  •  หนิงก็ว่างั้นแหละค่ะ  อันแรกเลยต้องปรับกระบวนทัศน์ หรือ Paradigm development ก่อนจริงๆค่ะ
  • ถึงต้องรบกวนอาจารย์ ในค่ายเด็กๆ วันที่ 17 นี้ที่บ้านพ่อครูบาฯด้วยนะคะ
  • ขอบพระคุณค่ะ ^__*

ด้วยความยินดีครับ

จองเวลาไว้ให้แล้วครับ