ปรับตัวทำงานกับฝรั่ง ( 3 ) แผนงานโครงการ

คนชอบวิ่ง
เรื่องหนึ่งที่ต้องพัฒนาอย่างรวดเร็วคือการทำแผนงานโครงการของเทศบาลนครพิษณุโลก รูปนี้ชอบมาก เพราะสื่อความหมายได้ดีว่า ในการทำงานแต่ละเรื่อง ต้องมีวิสัยทัศน์ นโยบายที่ชัดเจน มีแผนงานโครงการที่แน่นอน มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน

ในการทำงานกับ GTZ  เรื่องหนึ่งที่ต้องพัฒนาอย่างรวดเร็วคือการทำแผนงานโครงการของเทศบาลนครพิษณุโลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย  เพราะการสนับสนุนทางวิชาการ  หรือการศึกษาวิจัยที่จะขอความร่วมมือจาก GTZ   ต้องวางแผนร่วมกัน  เทศบาลนครพิษณุโลกต้องสามารถแจ้งให้ทาง GTZ ทราบว่าต้องการการสนับสนุนอะไร  เมื่อไหร่  ทาง GTZ จะได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาตามเวลาที่ได้นัดหมายกันไว้  เพราะการประสานงานจัดหาผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาใช้เวลาพอสมควร  ไม่ใช่บอกวันนี้  พรุ่งนี้จะได้ผู้เชี่ยวชาญมาเลย

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาที่เข้ามาตามโครงการความร่วมมือมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก  บางท่านก็มาระยะสั้น  3-5 วัน  บางท่านก็มาระยะปานกลางหรือระยะยาว  1 – 3 เดือน  ทางเทศบาลนครพิษณุโลกต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญจะเดินทางเข้ามา  ถ้าเตรียมตัวไม่ทันหรือไม่เรียบร้อยจะมีปัญหาค่อนข้างมาก</p><p>         ในการประชุมร่วมกันก็เลยได้รูปที่ชอบมากมา 1 รูป</p><p></p><p>            รูปนี้ชอบมาก   เพราะสื่อความหมายได้ดีว่า  ในการทำงานแต่ละเรื่อง  ต้องมีวิสัยทัศน์  นโยบายที่ชัดเจน  มีแผนงานโครงการที่แน่นอน  มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน  และต้องสื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี  ไม่งั้นทีมงานก็จะไม่รู้ว่าจะไปทางไหน  อย่างไร  การทำงานก็จะไม่ราบรื่น  ไม่ประสพความสำเร็จครับ </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนเก็บขยะ

คำสำคัญ (Tags)#โครงการ#ตัวชี้วัด#เป้าหมาย#แผนงาน#gtz

หมายเลขบันทึก: 81713, เขียน: 03 Mar 2007 @ 10:21 (), แก้ไข: 28 Apr 2012 @ 22:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)