....ความสุขอยู่ที่ใจมากกว่าสิ่งภายนอก ถ้าใจเราเป็นสุข ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สถาพแวดล้อมอย่างไร เราก็มีความสุขได้ คราวนี้ทำอย่างไรดีละ ใจเราถึงเป็นสุข เราต้องคิดแต่สิ่งที่ดี ทำแต่สิ่งที่ีดี  การคิดทางดี คือ คิดแต่จะให้ความเมตตา กรุณา อภัยแ่ก่สัตว์โลก ทำอย่างไรล่ะ คือทำดี เพราะ ดี ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราต้องถามตัวเองอีกว่า ที่เราทำลงไปนัีั้้น ถูกต้องไหม ยุติธรรมไหม  ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่า ถ้าเราแน่ใจว่า เราทำถูกต้องหมดทุกอย่าง ก็วางใจลงให้ได้ว่า นั่นคือ ดี แล้ว เราถึงซึ่งความดีทั้งปวง  ไม่ต้องสนใจกับอะไรอีก จงทำดีที่สุดสำหรับวันนี้ ....พรุ่งนี้.....ช่างมันประไร

 ................................................................................ทมยันตี

 

มัีนเป็นคติสอนใจ ที่ดิฉันอ่านแล้ว ถือปฏิบัติมาตลอดคะ รู้สึกว่า การทำดี เราสามารถคิดเองได้  และทำให้เรามั่นใจ ในการทำดีมากขึ้น