ผมได้รับการชี้ตัวให้รับผิดชอบสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน...จากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ...

 

ในฐานะว่าที่เลขาธิการคนใหม่...ผมจึงเปิดเส้นทางติดตามปูมหลังสถาบันสี่แยกอินโดจีนเพื่อศึกษาทุนสังคมที่เรามีอยู่...

 

ในเบื้องต้นผมพบว่า รายงานฉบับสมบูรณ์ ของสถาบันฯได้สรุปเรื่องราวการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี 2542-2543 แต่กระบวนการยังไม่สอดคล้องกันนัก...

 

อย่างไรก็ตาม...ผมพบว่ามีเครือข่ายประชาสังคมใน 10 จังหวัดที่ควรค่าแก่การสืบค้นติดตามจริง ๆ ครับ...ว่าเพื่อนผองพี่น้องเหล่านี้ล้มหายตายจาก หรืออยู่ดีมีสุขประการใด... ใครรู้จักก็ลองทักถามให้กลับมาสมคบคิดเพื่อก่อการดีกันใหม่...จะเป็นอะไรที่ได้กุศลร่วมกันครับ...

 

     แหล่งที่มาแกนนำเครือข่าย

 

กำแพงเพชร           กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร  กลุ่มปฏิรูปการศึกษา กลุ่มสา-ธารณสุขเป็นแกนนำ

ตาก                กลุ่มเพื่อนตาก  มีกลุ่มสาธารณสุขและกลุ่มหอการค้าเป็นแกนนำขับเคลื่อนภายในจังหวัด

นครสวรรค์          กลุ่มสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสื่อท้องถิ่น  กลุ่มสาธารณสุข  กลุ่มกีฬาเป็นแกนนำ

แพร่                  กลุ่มสาธารณสุข  กลุ่มนักพัฒนาท้องถิ่น  กลุ่มหอการค้าเป็นแกนนำ

พิจิตร                มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร  มีกลุ่มองค์กรกลางและกลุ่มสาธารณสุขเป็นแกนนำขับเคลื่อนจากระดับรากหญ้าจนถึงระดับกลุ่มจังหวัด

พิษณุโลก            สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนวางตนเองเป็นหนึ่งในแกนนำประชาคมจังหวัด  โดยจัดองค์กรรองรับให้ชัดเจน  โดยส่วนหนึ่งทำงานประชาคมกลุ่มจังหวัด  อีกส่วนทำงานประชาคมพิษณุโลก

เพชรบูรณ์             กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  กลุ่มนักพัฒนาท้องถิ่น  กลุ่มสา-ธารณสุขเป็นแกนนำ

สุโขทัย               ชมรมศึกษาเพื่อพัฒนาสุโขทัย  มีกลุ่มองค์กรกลางและกลุ่มปฏิรูปการศึกษาเป็นแกนนำขับเคลื่อนจากระดับรากหญ้าจนถึงระดับกลุ่มจังหวัด

อุตรดิตถ์                     ชมรมรักอุตรดิตถ์  มีกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  กลุ่มสาธารณสุข  กลุ่มสภาอุตสาหกรรมเป็นแกนนำ

อุทัยธานี                    กลุ่มสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาธารณสุข  กลุ่มนักพัฒนาท้องถิ่นเป็นแกนนำ