• ไปดู Rating ของเพื่อนบ้านคนหนึ่ง (จาก site meter)..ซึ่งไม่ได้เขียนบันทึกหลายวัน พบว่า Rating ยังดีอยู่...มีคนอ่านวันละ กว่า สามร้อยครั้ง
  • การที่เราเขียนบันทึกสะสมไว้จำนวนหนึ่ง..ถึงอย่างไรก็คงมีคนเข้ามาอ่านบันทึกของเรา จากการค้นพบใน Google
  • แม้วันนี้ไม่เขียน แต่ก็มีคนอ่าน
  • วันนี้แม้ไม่มีคนอ่าน พรุ่งนี้ หรือวันต่อๆ ไป ก็คงมีคนเข้ามาอ่าน
  • อยากบอกว่า หากเราทำสิ่งดีๆ ย่อมต้องมีคนสนองตอบความดีนั้น
  • เป็นกำลังใจให้ผู้เขียนมือใหม่ทุกท่านครับ
  • แม้ไม่ไปให้ข้อคิดเห็น แต่ก็ให้กำลังใจทุกคนครับ

BeeMan

นกเพนกวิน penguin 

BeeMan

PenGuin