อ่านเจอจาก YUI Version 2.2.0 Released

ที่เพิ่มขึ้นมาก็มี
+ Browser History Manager
+ DataTable Control (อันนี้ควรจะมีตั้งนานแล้ว ^-^')
+ Button Control

Links
http://developer.yahoo.com/yui/
http://ajaxian.com/