ช่วงนี้ได้นำคำพระสอนมาหลายบันทึก

ซึ่งเมื่อทบทวนและลองนำไปปฏิบัติ...ก็เกิดประโยชน์ดีค่ะ

อย่างเรื่อง การทำงาน..ทำอย่างไรให้ก้าวหน้า พระธรรมราชวาทีท่านบอกไว้ ถึงสูตรเด็ดที่ไม่ลับ มี 5 ข้อ คือ

1. ทำงานตรงเวลา ทั้งมาและกลับตรงเวลา ไม่เอาเปรียบราชการ

2. ไม่นินทานาย เจ้านายหูตาเยอะ  ใครเป็นอย่างไร  ปิดปากดีกว่า   

3. ใฝ่ใจต่อหน้าที่   ให้คิดว่าที่เราทำเหมือนบ้านของเรา  คนอยู่บ้านเช่ากับเจ้าของบ้านต่างกัน  - อยู่ที่ไหนก็ให้คิดว่าบ้านของเรา  

4. ทำดีให้ถูกจังหวะ รู้จักกาลเทศะรู้ว่าเวลานี้เขาต้องการทำอะไร  เสียสละเพื่อหน่วยงาน  ทุ่มเท  อย่าทำแบบเสียก็ไม่ได้

5. มนุษยสัมพันธ์เป็นเยี่ยม  -  เพราะเราต้องขอความร่วมมือร่วมใจกับผู้อื่นเข้าสักวัน

  ท่านยังแถมท้ายถึงเครื่องวัดความก้าวหน้าว่า

  • ชั่วไม่มี ดีปรากฏ-จะก้าวหน้า

  • ชั่วมี ดีปรากฏ-จะอยู่กับที่

  • ชั่วมากมี ถึงดีปรากฏ-ก็จะถอยหลัง

  • ชั่วมากมี ดีไม่ปรากฏ-หมดหวังอย่างแน่นอน

      หลังจากได้ฟังก็ลองทำตามแล้วค่ะ  (อาจไม่ได้ทำหมดทุกข้อ)

แต่ที่แน่ๆ เมื่อปีที่แล้วมาทำงานแต่เช้าแทบทุกวัน (ยกเว้นไปราชการที่อื่น) เห็นผลทันตา สิ้นปีได้โบนัสเลย ไม่เชื่ออยาลบหลู่นะคะ