การบริการประชาสัมพันธ์ ให้บังเกิดผลดี

สรกมล
ระงับข่าวร้าย กระจายข่าวดี

     การทำประชาสัมพันธ์ให้บังเกิดผลดี  
     ถ้าจะยึดงานประชาสัมพันธ์ เป็นอาชีพ
การดำเนินการให้บังเกิดผลสำเร็จ อาจมิใช่เรื่องที่ง่ายดายนัก  แต่ก็มิใช่จะยากเย็นแสนเข็ญจนเกินไป  หากได้ใช้หลักวิชาการที่ถูกต้องเป็นคาถากำกับการดำเนินการอยู่เสมอ  มิใช่การลองผิดลองถูกโดยไม่มีหลักวิชาการเป็นพื้นฐานรองรับ  ประกอบกับจะต้องมีความพยายาม
  ความจริงจัง ความอดทน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์  สุจริต  ลองสำรวจว่าสิ่งเหล่านี้มีในตัวคุณมากน้อยเพียงไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณธรรม จริยธรรม ถ้าปราศจากสิ่งเหล่านี้แล้ว งานประชาสัมพันธ์ย่อมสำเร็จ   ได้ยาก หรืออาจจะล้มเหลวเอาทีเดียว
     เพื่อ ความสำเร็จของงานประชาสัมพันธ์  มีเคล็ดลับ 5 ประการ
1)  ต้องกระหายความสำเร็จของงานประชาสัมพันธ์  มิใช่กระหาย
ความเด่นดัง  มีชื่อเสียง  มีหน้ามีตา  หรือกระหายเงิน
2)  ต้องมีปฏิภาณไหวพริบและวิญญาณในการผลักดัน กอบกู้ภาพพจน์ ชื่อเสียงขององค์กร ให้รุดหน้าอยู่เสมอ
3)  ต้องเป็นนักเผยแพร่ จูงใจ  ชี้แจง  ทำความเข้าใจ  นำเสนอเรื่องราว แนวคิด ขององค์กรที่จะพัฒนาสังคม
ส่วนรวม ให้เกิดการกระเพื่อม และเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
4)  ต้องมุ่งมั่นในความดี เชื่อมั่นว่าทำดีต้องได้ดี  มีอารมณ์ขัน พร้อมที่จะยอมรับ ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวในงานประชาสัมพันธ์  กล้าเผชิญรอยยิ้มและน้ำตา
5)  ต้องมองโลกแต่ในแง่ดีเสมอ  สร้างความเข้าใจที่ดีเพื่อสังคม เพื่อความรักใคร่สามัคคีของประเทศชาติส่วนรวม  

       หน้าที่นักประชาสัมพันธ์  สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างภาพลักษณ์ ป้องกันการเข้าใจผิด ลดปัญหา           ความขัดแย้ง ทำให้เกิดการยอมรับ แก่หน่วยงาน พิจารณาปัญหาอย่างละเอียดรอบคอบ
และทำงานอย่างมีแผน ให้บริการด้วยการเปิดใจกว้างเพื่อยอมรับซึ่งกัน
และกัน  เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การทำงานลุล่วงไปด้วยดี
     การเป็นผู้ให้บริการ ต้องมีความพร้อม แต่งกายเหมาะสม วางตัวเหมาะสม มีความรู้พื้นฐานภาษาไทย ทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง  อดทน  อดกลั้น  พากเพียรพยายาม ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนน้อม อื้อเฟื้อ เห็นอก   เห็นใจผู้อื่น มีอารมณ์มั่นคง การให้อภัย  งานให้บริการต้องเผชิญกับกลุ่มคนจำนวนมาก หลายปาก หลายความคิด และหลายหัวใจ  รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รู้จักยืดหยุ่นและ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  
   สิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ผู้ให้บริการเกิดความสุข  ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.อย.1

คำสำคัญ (Tags)#งานประชาสัมพันธ์#สพท.อย.1

หมายเลขบันทึก: 81172, เขียน: 28 Feb 2007 @ 15:24 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 12:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

กัณญ์จเวธน์ อัครพิเชษฐ
IP: xxx.180.28.62
เขียนเมื่อ 

ผมกำลังหา KPI และตัวชี้วัด ของงานประชาสัมพันธ์ อยู่ครับ พอจะมีแนวทางให้บางรึเปล่าครับ ต้องการด่วน ต้องทำส่งหัวหน้าครับ

เขียนเมื่อ 

ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนให้ค่ะ ขณะนี้ไม่ได้ทำหน้าที่นี้แล้ว ขอโทษด้วยค่ะ