รับเข้าแผนกแบบพี่พี่ น้องน้อง

 หลังจากที่ท่านหัวหน้าภาค และ รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา เลี้ยงรับ JJ ไปหนึ่งรอบ เที่ยงวันนี้ท่านหัวหน้าภาควิชาเลี้ยงอย่างเป็นทางการครับ ท่านศาสตราจารย์ พญ.รัตนาวดี ณ นคร ให้เกียรติมาร่วมทานขนมจีนแกงไก่ด้วยครับ

ศิษย์เก่า ม.ข

ภาพ ศ.พญ.รัตนาวดี หรือ อาจารย์หมอใหม่ (เสื้อเหลือง) และ รศ.พญ.นิตยา หมอตู่ ท่านหัวหน้าภาควิชา กำลังรอขนมจีนแกงไก่ และ ข้าวเหนียวส้มตำ

ฮับต้อน JJ

ภาพทีมงานภาควิชารังสีวิทยา นั่งหัวโต๊ะ คือ ศาสตราจารย์ พญ.ตุลา เทียนศิริ ครูของJJ สอนรังสีให้ตั้งแต่เป็น Intern รุ่นที่ ๒ ร.พ ขอนแก่น นับว่าเป็นกูรู ท่านหนึ่งที่ทำให้ JJ มาเป็นรังสีแพทย์

JJ2007