ห่างจากการบันทึกในบลอ็คไปนาน  ช่วงนี้ไปเรียน NP ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตร 4 เดือนเรียน ศุกร์ เสาร์   อาทิตย์  สรุปทำงาน 4 วัน เรียน 3 วัน 7 วันไม่ได้หยุดสักวันแต่ก็จะอดทนร่วมกับเพื่อนร่วมรุ่นอีก 75 ชีวิต ซึ่งเป็นอาจารย์จากคณะพยาบาล 5    พังงา 25   สตูล 1  ปัตตานี 5    นราธิวาส 5   ยะลา 5 สงขลา 15  หาดใหญ่15 รวมทั้งรุ่น 76 คน เริ่มเรียนมาตั้งแต่ 2 กพ.50

ก็ทุลักทุเลกันพอสมควร  แต่ก็เห็นถึงความพยายามของแต่ละคน วันนี้แค่แนะนำ ตัวเอง ต่อจากนี้จะแนะนำกรรมการรุ่นและกิจกรรมในรุ่นคะ