เมื่อวันที่ 14  -  17  ก.พ. ที่ผ่านมา ทีมงาน KM ของเราได้มีโอกาสไปเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและพัฒนาจิตกับทางเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 3  ที่วัดสระโบสถ์ อ. ท่าตะโก  จ. นครสวรรค์ ซึ่งในการเข้ารับการอบรม  ทำให้ได้ทราบว่า ธรรมะ สามารถช่วยเราได้ เพราะได้มีการปฏิบัติธรรม ทั้งกลางวันและกลางคืน  ซึ่งผลจากการเข้าปฏิบัติธรรม  ช่วยทำให้เรามีจิตใจที่สงบไม่ฟุ้งซ่านตัดความกังวลต่างๆ  ไปได้ และที่สำคัญก็คือ สามารถนำมาใช้จัดการความรู้ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับเด็กนักเรียนแล้ว สามารถใช้ได้ดีมากจริง ๆ