ครม. อนุมัติงบปี 51 "ขาดดุล" กันเงินใช้หนี้ 4.8 หมื่นล้าน

  ติดต่อ

  ครม. อนุมัติงบปี 51  

             "ปรีดิยาธร" เผย ครม.อนุมัติงบประมาณปี 2551 ขาดดุล 1.2 แสนล้านบาท เป็นเงินใช้หนี้เดิมประมาณ 4.8 หมื่นล้านบาท จากหนี้กองทุนหมู่บ้าน ไม่รวมหนี้จากโครงการอื่นที่ สตง. ยังไม่ได้ตรวจ

              ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะรัฐมนตรี วานนี้ ( 27 ก.พ.) ว่า ครม. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นงบประมาณขาดดุลจำนวน 120,000 ล้านบาท ซึ่งจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ใช้ชดเชยหนี้สินเดิมจากโครงการต่าง ๆ ประมาณ 48,000 ล้านบาท เช่น หนี้กองทุนหมู่บ้าน   ส่วนหนี้สินจากโครงการอื่น เช่น ทุจริตลำไย ที่ขณะนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้ตรวจสอบก็ไม่ได้นับรวมไว้ และไม่ทราบว่าจะมีผลต่อการทำงบประมาณในปีอื่น ๆ หรือไม่

             ด้าน น.พ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกรัฐบาล แถลงผลการประชุม ครม.ว่า ครม. ได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 จำนวน 1,635,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4% จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำ 1,166,328 ล้านบาท หรือเป็นสัดส่วน 71.3% ต่องบประมาณทั้งหมด  เป็นงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน 416,925 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วน 25.5% ต่องบประมาณทั้งหมด  และเป็นงบรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 51,747 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.2% ของงบประมาณทั้งหมด

             ส่วนรายได้งบประจำปี 2551 ประมาณการไว้ที่ 1,793,700 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักคืนภาษีกรมสรรพากร และการจัดสรรมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และการกันเงินเพื่อชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออกแล้วจะเหลือรายได้สุทธิจำนวน 1,515,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากรายได้ปี 2550 ร้อยละ 6.7   จากงบประมาณขาดดุลดังกล่าวทำให้มีวงเงินที่รัฐบาลจะต้องกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเป็นเงิน 120,000 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 คิดเป็นสัดส่วน 17.9%   โดยข้อสมมติฐานคาดว่าอัตราการขยายตัวของจีดีพีปี 2551 จะขยายตัวได้ในอัตรา 5% อัตราเงินเฟ้อขยายตัวได้ 3% โดยมีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการลงทุนภาคเอกชน และการลดลงของอัตราดอกเบี้ยในปี 2550 และอัตราเงินเฟ้อที่ปรับลดลง

              น.พ.ยงยุทธ กล่าวถึงแนวทางการบริหารเศรษฐกิจในปี 2551 มีนโยบายงบประมาณ 5 ข้อ คือ            1.ดำเนินนโยบายขาดดุลลดลงจากปี 2550  2.ทบทวนการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐที่ไม่ก่อให้เกิดผลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะผลผลิตหรือโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญลดลงหรือหมดความจำเป็น 3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณภาครัฐเพื่อควบคุมอัตราการขยายตัวของรายจ่ายประจำให้ขยายตัวอย่างเหมาะสม  4.กำหนดรายจ่ายลงทุนในจำนวนไม่ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2550 และ          5.ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่น  โดยมีวงเงินงบประมาณรายจ่าย 1,635,000 ล้านบาท และมีรายได้สุทธิ 1,515,000 ล้านบาท หรือขาดทุนงบประมาณเป็นจำนวน 120,000 ล้านบาท

                                                                   กรุงเทพธุรกิจ   28  กุมภาพันธ์  2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 81091, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:35:08+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ครม.

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)