ใข้เครื่องถ่ายเอกสารที่มีคุณภาพ..มันสามารถเป็นเครื่องปริ้นเตอร์ได้ในกรณีที่เครื่องปริ้นเตอร์ไม่พอในสำนักงาน..พอปรึกษาบริษัทที่ดูแลกลับได้คำตอบว่าจำการติดตั้งไม่ได้..ทำไงหล๊ะจำเป็นต้องแก้ปัญหาให้เจ้าหน้าที่..โทรปรึกษาบริษัทศูนย์ยี่ห้อเครื่องถ่ายเอกสารที่กรุงเทพฯช้าหน่อยแต่ได้คำตอบพอจะเก็บเป็นความทรงจำได้

1.ต้องหาDriverยี่ห้อเครื่องถ่ายเอกสารนั้นตั้งค่าเครื่องถ่ายเอกสารให้เป็นIP Address ของเครือข่ายสำนักงาน(ให้บริษัทที่ดูแลตั้งค่าให้ปรกติจะตั้งค่าให้ตั้งแต่ส่งของมาให้สำนักงาน) ก็จะได้ IP 192.168.X.XX

2.ทำการติดตั้งด้วยตนเองเลยถ้าเราเคยติดตั้งปริ้นเตอร์ได้ก็ไม่สับสนเท่าไร set printer เป็น Local (หมายถึงติดตั้งบนเครื่องตนเองคอมฯที่เราทำงานอยู่)

3.เลือก Create a new port (แทนที่จะเลือก Use the following port)

แล้วเลือก standard TCP/IP Port

4.คลิก Next

5.ใส่ Printer Name Or IP Address ใส่ เลข IP 192.168.X.XX ที่ติดตั้งไว้แล้ว

6.ก็จะขึ้นให้ Add  Device Type เลือก Custom setting ข้อกำหนดของเครื่อง อยู่ที่ Raw ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง คลิก Ok เลย

7.ก็จะกลับมาที่ Device Type ใหม่  คลิก Next

8.ถ้ามีDriver แล้ว โปรแกรมจะเสร็จสิ้นการติดตั้ง ถ้าไม่มี โปรแกรมจะให้ติดตั้ง Driver ใหม่ ถ้าเคยติดตั้งมาบ้างก็จะผ่านสบาย

เราก็จะได้ปริ้นเตอร์ตัวใหญ่ที่เป็นเครื่องถ่ายเอกสารด้วย..อ้อ..ก่อนจะปริ้น..ดูก่อนนะ..ว่ามีจนท.เขาถ่ายเอกสารหรือเปล่า..จะทำให้การทำงานช้าลงครับ..