ด้วยขณะนี้งานเวชนิทัศน์ได้รวบรวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันเพื่อให้ท่านที่สนใจต้องการใช้รูปภาพ  ได้ค้นหามาหลายเดือนแล้ว  แต่ก็ยังมีบางท่านที่ยังไม่สามารถค้นหาภาพได้ต้องเดินมาหาภาพที่หน่วยงานเวชนิทัศน์  หน่วยงานจึงขอแจ้งให้ท่านได้ค้นหาผ่านทาง LAN  โดยค้นหาได้ที่เครื่อง \\ sodsvr2 แล้ว enter  หมวดรูปภาพจะเก็บไว้ที่หัวข้อ รวมภาพกิจกรรมสถาบันธัญญารักษ์ สำหรับปี 2550 จะมี *2550 และแยกเก็บไว้เป็นรายเดือน

      งานเวชนิทัศน์ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและค้นหาได้ตามความต้องการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ โทร. 437 ค่ะ