แผนการจัดการความรู้หายไปไหน

 ก่อนหมดวาระ ท่านเอื้อรังสรรค์สอบถาม JJ ว่า แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๐ ทำไปแล้วหรือยัง JJ เรียนท่านว่าดำเนินการไปแล้ว(คลิก) แต่ถามไปถามมาไม่มีใครจำได้ เลยไปเปิด www ของศูนย์บริการวิชาการ (รูปล่าง)

แผนการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๐

หลักฐานที่ทีม IT ศูนย์ได้ลงไว้ใน www มีการประชุมแผนไปตั้งแต่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙

ประชุมวางแผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๐

ภาพทีมงานที่เข้าร่วมประชุมวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙

 JJ บ่ ได้ทิ้งงาน KM_KKU นะครับ

JJ2007