เช้าวันนี้ที่ ม.อ. มีโอกาสได้รับคณะดูงานจากศูนย์อนามัยที่ 12 จ.ยะลา จำนวน 33 ท่าน ซึ่งดิฉั้นมาทราบใน gotoknow ว่าทีมนี้ไปดูงานที่ จ.นครศรีธรรมราชมาแล้ว และได้ติดตามอ่านงานของครูนงเมืองคร ที่ ม.อ.มิได้รับคณะดูงานทุกคณะที่ขอมาการนัดแนะนัดหมายทีมงานที่กระจัดกระจายกันอยู่ลำบากที่จะได้วันที่ตรงกันในวันที่กลุ่มดูงานขอมา ดิฉั้นมองว่าประโยชน์ของการที่รับกลุ่มคนมาศึกษาดูงานคือการได้ทบทวนตัวเอง กระตุ้นตัวเองในการทำให้ดียิ่งขึ้น  ศูนย์อนามัยที่ 12 นี้ ติดต่อผ่านมาทาง ดร.จันทวรรณ น้อยวัน ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับ ดร.จันทวรรณ จึงมีวันนี้แล้วทีมงานของดิฉั้นก็ลงมือประสานงานกำหนดโปรแกรมให้ได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายสรุปลงที่ วันนี้รายการเป็นแบบนี้ค่ะ

ช่วงที่ 1  CKO(ท่านรองอธิการบดี)  กล่าวสรุปภาพการจัดการความรู้    ใน ม.อ. ให้ฟัง 
ช่วงที่ 2  ชวนกันดู วีซีดี KM ขับเคลื่อนประเทศไทย หลังจากนั้นชวนกันคุย ให้ทีมดูงานเล่าเรื่องการไปดูงานที่นครศรีธรรมราชให้เราฟัง

พักกลางวัน

ช่วงที่ 3   แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ห้องที่ 1  ชุมชนคนคุณภาพ-พยาธิ
               โดย รศ.พญ.ปารมี ทองสุกใส และทีมงาน
ห้องที่ 2  ชุมชนประกันคุณภาพ
              โดย รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง และทีมงาน
ห้องที่ 3  คุยกับกรรมการ km มหาวิทยาลัย
              โดย ทีมกรรมการ
ห้องที่ 4  เรียนรู้การ ติดตั้ง Knowledge Volution แบบ Intranet
               โดย คุณวิภัทร ศรุติพรหม

เย็นๆ จะมาเล่าบรรยากาศให้ฟังอีกครั้งค่ะ