การแก้ปัญหางานพิมพ์

                เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่มักเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานกับเคื่องคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ทำการสั่งให้เครื่องพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ แยกเป็นปัญหาแต่ละปัญหาออกได้ดังนี้

เครื่องพิมพ์งานออกมาเป็นภาษาต่างดาว

                ปัญหาลักษณะนี้เกิดจากการที่กำหนดค่าของเครื่องพิมพ์ผิดพลาด เนื่องจากมีการสลับการใช้งานเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งตัวต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง สาเหตุ                        กำหนดไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ไม่ตรงกับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

การแก้ปัญหา               กำหนดไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง

                           1.        คลิกเมาส์ที่เมนู Start >..Setting >..Printer…

                           2.        ที่หน้าต่างของ Printer ตรวจสอบดูว่าเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่ตรงกับรายการที่กำหนด ในส่วนของ Setting Printer นี้หรือไม่

ถ้ามีการติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ไว้สองรุ่น คือ 1.HP Laser jet  รุ่น 6L PCL และ 2.HP Laser jet1000 เครื่องที่สามารถใช้งานได้ คือเครื่องที่มีเครื่องหมายเช็คมาร์กที่ Icon(ซึ่งตอนนี้คือเครื่องHP Laser jet  รุ่น 6L PCL  ) กล่าวคือถ้าเครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องพิมพ์ HP Laser jet  รุ่น 6L PCL  เมื่อสั่งให้เครื่องพิมพ์เอกสารออกทาง เครื่องพิมพ์ จะพิมพ์ออกมาได้อย่างถูกต้อง แต่ถ้าเครื่องพิมพ์เป็นยี่ห้อหรือรุ่นอื่น เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานออกมาผิดพลาดได้

การยกเลิกการพิมพ์

                ในการสั่งให้เครื่องพิมพ์เอกสารออกทางงเครื่องพิมพ์ เมื่อผู้ใช้เห็นว่าการพิมพ์ออกมาผิดพลาด ก็สามารถที่จะทำการยกเลิกการพิมพ์ในขณะนั้นได้ 
           1.        ดับเบิลคลิกที่ Icon Printer ที่ task bar

2.        ที่หน้าต่าง Printer properties คลิกที่งานที่กำลังพิมพ์อยู่

3.        คลิกเมาส์ที่รายการ Document เลือกคลิกที่ Cancel Printing

            4.       สังเกต การทำงานในตำแหน่ง Status จะเปลี่ยนแปลงจาก Printing เป็น Delete… คลิกปิดหน้าต่างทำงาน


สั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์แต่เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน

                ปัญหาลักษณะนี้อาจเกิดจากการที่เครื่องพิมพ์ถูกกำหนดให้หยุดการทำงานชั่วคราวหรืออาจมีการกำหนดให้เป็นการพิมพ์ลงแฟ้ม ในคำสั่งพิมพ์เอาไว้ก็ได้

เครื่องพิมพ์ถูกสั่งให้หยุดชั่วคราว

            1.        คลิกเมาส์ที่ เมนู Start >…Setting >…Printer…

2.        คลิกขวาที่ Icon ของ Printer ตรวจดูว่ามีรอยเช็คมาร์กที่คำสั่ง Pause หรือไม่ ถ้ามีให้ทำการเช็คเครื่องหมายออก

โปรแกรมสั่งให้พิมพ์ลงแฟ้ม

            1. เปิดโปรแกรมทำงานขึ้นมา ที่รายการ แฟ้มคลิกเลือกที่ พิมพ์
            2. ที่กรอบโต้ตอบตรวจสอบดูว่ามีการเช็คที่คำสั่งพิมพ์ลงแฟ้มหรือไม่ ถ้ามีให้เช็คออก