อีกทางเลือกในการทำผลงานทางวิชาการ

การสะสมองค์ความรู้

 ผลงานทางวิชาการ ของครู ศึกษานิเทศก์หรือผู้บริหารโรงเรียนเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอันส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนเป็นหลัก

  ปัญหาที่ครู ศึกษานิเทศก์หรือผู้บริหารโรงเรียนมีปัญหาในการทำผลงานทางวิชาการ ก็คือไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร สุดท้ายจะนำเสนออย่างไร

  ทางเลือกหนึ่งที่อยากบอกเพื่อนสมาชิก ก็คือ การอ่านผลงานหรืองานวิจัยมาก ๆ ถ้าถามว่าอ่านมาก ๆ ได้อะไร สิ่งที่ได้ก็คือ ที่มาของปัญหา เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา วิธีการสร้างหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม การออกแบบการทดลองที่ดี วิธีการบันทึกผล การแปลผล การนำเสนอผล การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการทำหรือการวิจัยครั้งต่อไปควรทำอะไร โดยเฉพาะกระบวนการสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม ซึ่งสิ่งที่ได้ดังกล่าว จะทำให้เห็นมิติหรือมุมมองหรือลีลาแต่ละเรื่องหรือแต่ละเล่ม มีจุดต่าง นั่นคือ เราจะวิเคราะห์เป็น มองเห็นจุดเหมือน เราจะทำการสังเคราะห์เป็น ต่อจากนั้นนำสิ่งที่ได้ที่ดี ที่เหมาะสมมาประยุกต์หรือปรับให้เข้ากับสภาพของนักเรียน ของครู หรือของโรงเรียนแล้วแต่หน้าที่ ก็จะทำให้ได้ผลงานของตนเองที่ดีและมีคุณภาพ ปัญหาอีกอย่างคืออ่านไม่เป็น ไม่รู้จะไปอ่านตรงไหน ขอให้เพื่อสมาชิกลองทำดูแล้วจะทำให้ทำผลงานทางวิชาการได้หรือไม่ ขอให้ทุกคนโชคดีในการใฝ่รู้ใฝ่ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยึดครูเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

คำสำคัญ (Tags)#สื่อ#นวัตกรรมทางการศึกษา#ผลงานทางวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 81055, เขียน: 28 Feb 2007 @ 06:23 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 15:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ท่านยืนยง ครับ  บทความที่ท่านเขียนนั้น อ่านแล้วได้ประโยชน์จริง ๆ ได้แนวทาง บทความนี้ที่ท่านอุตส่า ลุกขึ้นมาเขียนแต่เช้ามืด ก็ต้องขอขอบคุณครับ  สงสัยท่านต้องนิเทศครู ด้วยบทความแล้วละครับ อยากให้เขียนแบบวิจัย  คือตั้งเป็นคำถาม  แล้วตอบ อย่างนี้อ่านแล้วยิ่งเห็นความชัดเจนขึ้นครับ   ครูหลายคนก็หวังท่านเป็นที่พึ่ง และบทความขอท่านผมขออนุญาติ สำเนาไว้แจกจ่ายเพื่อน ๆ ครู ที่ต้องการรู้ในเรื่องที่ท่านเขียน โดยจะบอกว่าเป็นบทความของท่าน

                             ขอขอบพระคุณ

 

เรียน ท่านสายันต์

  กราบขอบพระคุณที่ให้กำลังใจ สิ่งใดที่ให้ประโยชน์ต่อเพื่อนครู เพื่อนมนุษย์ยินดีให้บริการด้วยปัญญาที่มีครับ

สมโภชน์ หลักฐาน
IP: xxx.113.57.100
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่านหัวหน้ายืนยง

       ผม สมโภชน์  หลักฐาน   ศึกษานิเทศก์  สพท.ศรีสะเกษ  เขต 1  ครับ   วันนี้ผมต้องการหาความรู้เกี่ยวกับการทำผลงานของครู   จึงเข้ามาใน web อยุธยา เขต 1   เข้ามาแล้วก็ไม่ผิดหวัง  มีอะไรที่เป็นประโยชน์มาก   เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก>>>>>>

      อยากเรียนให้ คุณครุ พระนครศรีอยุธยาเขต 1  ทราบว่า  ท่านมีหัวหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในการทำผลงานวิชาการ  ทำงานวิจัย  ประเมินผล  และคงเป็นที่ปรึกษาท่านได้เป็นอย่างดี>>>>>>>>

     ผมเองอยู่ถึงศรีสะเกษ   ยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านหัวหน้ายืนยง   เป็นอย่างดี  และมีประโยชน์เป็นอย่างมาก>>>>>>

     วัน สองวันนี้คงต้องโทรศัพท์มารบกวนจอความรู้จากหัวหน้าอีกครั้ง   จะนำความรู้  ข้อมูลไปช่วยเหลือเพื่อนครู

                        ขอบพระคุณครับ

                      สมโภชน์  หลักฐาน

 

ขอบคุณมากท่านสมโภชน์ มีอะไรที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์ต่อเพื่อนครู  คงร่วมแรงร่วมใจกันประเทศชาติจะได้อยู่รอด นะครับ

นันทา
IP: xxx.154.201.146
เขียนเมื่อ 

การจัดทำผลงานในปีการศึกษา2552ของครูที่ยื่นขอทำ ครู ชำนาญการพิเศษ สำหรับโรงเรียนที่นำร่องการใช้หลักสูตรใหม่ 2552นี้จะใช้แผนการสอนที่บอกตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของเดิมคะ

ยืนยง
IP: xxx.143.151.130
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.นันทา

ผลงานต้องเป็นผลงานที่เกิดมาแล้ว(ประมาณ1-3ปี)ก่อนยื่นคำขอ ไม่ใช่ผลงานพึ่งเกิดใหม่ ดังนั้น ปี 2552 ยังใช้ผลงานเดิม

ยืนยง