สวัสดีครับ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

     กระผมอยากให้ชุมชนในลานคณิตศาสตร์ แห่งนี้เป็นลานแก้ไขข้องใจ ข้อสงสัยทางคณิตศาสตร์ครับ โดยอาจจะมีคนเข้ามาตอบมาถาม จากสิ่งที่สงสัยกันนะครับ เผื่อจะได้นำไปสู่การทำความเข้าใจร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในระดับไหน ตั้งแต่อนุบาลจนถึงอินฟินิตี้เลยครับ

เขียนเอาไว้นะครับ ว่าอยากเห็นอะไรบ้างครับ

 ขอบคุณล่วงหน้าครับ

สมพร