ผู้ย่อยสลาย "Decomposer"

เรารู้กันอยู่แล้วว่า พื้นที่ป่า เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ "สิ่งมีชีวิต" (Creature)ทุกอย่างอยู่รวมกันอย่างสลับซับซ้อนและลงตัว มีเหล่าพืชพันธ์ ต้นไม้ และเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่ทำหน้าที่"เป็นผู้สร้างอาหาร" (Producer)  คอยดูแลเลี้ยงดูเหล่าสิงสาราสัตว์ทุกชนิด ตั้งแต่ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นไปจนถึงที่ตัวโตกว่าบ้าน และขั้นตอนสุดท้ายก็คือ"คน" (Human being) ล้วนแล้วแต่เป็น"ผู้บริโภค" (Consumer)กันทั้งสิ้น รวมกันเป็น"ห่วงโซ่อาหาร" (Food Chain) และเป็นส่วนสำคัญของ"ระบบนิเวศน์วิทยา" (Ecosystem)เลยทีเดียว

แต่ในห่วงโซ่อาหารนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายประเภทที่ทำหน้าที่นอกเหนือออกไป อย่างเช่น ต้นไม้ใหญ่และกิ่งก้านที่โค่นล้มจะต้องใช้เวลานานโขที่จะเปื่อยผุพังกลายเป็น"ปุ๋ย" (Fertilizer)  แต่ปลวกและแมลงก็จะร่วมด้วยช่วยกันกัดกินให้เป็นรูพรุนและผุพังเร็วขึ้น และเห็ดรา ก็มักจะไม่ยอมพลาดงานการกุศลแบบนี้และร่วมกันทำหน้าที่เป็น "ผู้ย่อยสลาย" (Decomposer) จนกลายเป็นปุ๋ยแจกจ่ายกันทั่วหน้า  และโดยเจ้าตัว "เห็ดรา" (Fungus) มันยังมีความพิเศษอีกอย่างคือมันสามารถจะสร้างและทำตัวเป็น"ถังเก็บไนโตรเจน"  (Nitrogen Bank) ซึ่งเป็นหนึ่งในธาตอาหารหลักที่เหล่าต้นไม้ต้องการ  ซึ่งนั่นก็คือต้นไม้จะสามารถซึมซับธาตไนโตรเจนจากซากที่ตายแล้วของมันไปใช้ได้อย่างหนำใจเลยทีเดียว

ดูเห็ดราเป็นตัวอย่างที่ดี มีการตอบแทนบุญคุณต่อแหล่งอาหารและเคารพต่อบ้านเกิด ต่างกับคนบางประเภทที่เป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้าย(จริง จริ๊ง) บริโภคทุกอย่างที่ขวางหน้า บริโภคแม้แต่ของที่"บริโภคไม่ได้"  หลงลืมบุญคุณธรรมชาติที่มาและบ้านเกิด ทำตัวเป็นจุดราดำบนเสื้อสีขาวสะอาด ที่นับวันก็ยิ่งรั้งแต่จะทำความเสียหายมาสู่เสื้อตัวที่มันอาศัยอยู่นั่นเอง