เสียดายแต่ก็ยังดีใจที่ผลของการทำงาน KM มีส่วนให้ มมส. และ โลกภายนอกผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (GotoKnow) ได้รับรู้ เรียนรู้กิจกรรมดีๆ ที่ภาคส่วนของนิสิตจัดให้มีงาน "วันขอบคุณนักกิจกรรม" ถือเป็นShow & Share ภาคนิสิตที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้ว และที่ผ่านมาล่าสุด  วันที่ 24 ก.พ. 2550 ณ ลานสะเดา มมส. อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมจากบันทึก

....ถือเป็น KM แบบธรรมชาติจริงๆ ดำเนินการผ่านสภาพแวดล้อมโดยคุณกิจ(กรรม) ตัวจริง นั่นคือ นิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขับเคลื่อนกิจกรรมเหล่านั้นโดยคุณอำนวยตัวจริง  (แผ่นดิน) ที่ขับเคลื่อนกันกิจกรรมนิสิตกันมาช้านานตั้งแต่อดีต สมัยยังเป็นนิสิต กระทั่งปัจจุบัน และอนาคต ก็ยังจะต้องขับเคลื่อนกันไป จากรุ่นสู่รุ่น มีเรื่องราวมากมายหลายประสบการณ์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจากสถาบัน(เหลือง-เทา) อันงดงามแห่งนี้ ...เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนิสิตนักกิจกรรม

ภาคส่วนอื่นมีบ้างหรือไม่ ?

        ได้เรียนรู้กิจกรรมดีๆ ที่ภาคส่วนของนิสิตเขาจัดขึ้นมาเป็นประจำแล้ว มหาวิทยาลัยดำเนินการตามภารกิจหลัก 4 ประการเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ได้แก่ บริการวิชาการแก่สังคม งานวิจัย จัดการเรียนการสอน งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ....ถ้ามองตามภารกิจเหล่านี้ผู้อ่านหลายท่านอาจพอนึกออกกันบ้างมากหรือน้อยตามแต่ประสบการณ์ ..ย้อนกลับมาดูภาคส่วนอื่นๆ ที่รวมกันดำเนินตามภารกิจข้างต้นกันบ้างเป็นไรครับ ว่า มีอะไรที่เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติภาคส่วนอื่น (สอน วิจัย สนับสนุน) ที่ดำเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เหมือนกับภาคนิสิตกันบ้าง ?