นาย ยืนยง ราชวงษ์

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
Usernameyuenyong
สมาชิกเลขที่18906
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

บ้านเกิด จังหวัดสระบุรี

ทำงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเวลา 14 ปี ตั้งปี 2542 ถึงปี 2555

การศึกษา

ป.4 โรงเรียนวัดหนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

ป.7 โรงเรียนหนองแซง "สรรค์สิทธิกิจวิทยา" อ.หนองแซง จ.สระบุรี

ม.ศ.3 โรงเรียนหนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี

อนุปริญญา วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี (ป.กศ.สูง) วิชาเอก คณิตศาสตร์ วิชาโท ภาษาอังกฤษ

ปริญญาตรี (กศ.บ.) วิชาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

ปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

 เคยเป็นครูจังหวัดสระบุรี 12 ปี (โรงเรียนศาแดงและโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

ศึกษานิเทศก์จังหวัดสระบุรี 10 ปี

เคยเป็นหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 ปี

เคย ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 9 หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

เคย ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

เคย ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1

ความภาคภูมิใจ

สอบคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งเป็นหัวหน่วยศึกษานิเทศก์ได้ จากการสอบทั่วประเทศ จากคนที่เข้าสอบประมาณ 300 คน โดยใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบยาว 1 ข้อเขียนตอบประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4 และติดในอันดับที่ 16

ทำงานผลงานทางวิชาการ จากศึกษานิเทศก์ 7(ระดับ 7) เป็นศึกษานิเทศก์ 9 (ระดับ 9) โดยไม่ผ่านระดับ 8 มาก่อน

คณะทำงานของหน่วยงานที่สำคัญ คือ

คณะทำงานการพัฒนาหลักสูตรและวิทยากรของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ.)หรือสถาบันวัดไร่ขิง หลายหลักสูตร

เป็นอ.ก.ค.ศ.วิสามัญ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. หลายคณะ

คณะทำงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค หลายภาค เช่น ภาค 1,2,4,5,6,11,12 เป็นต้น

คณะทำงานของสพฐ. หลายคณะ

วิทยากรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในหลายหลักสูตรให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สพฐ. สพท. อาชีวศึกษา นาฏศิลป เอกชน ท้องถิ่น กศน. ศธภ.เป็นต้น

รางวัลเกียรติยศ

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี จากคุรุสภา

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลครูเกียรติยศ(Teacher award) สาขาศึกษานิเทศก์

โล่รางวัลผู้ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน สาขาการศึกษา จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ

โล่เกียรติคุณในฐานะวิทยากรทรงคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนและบุคลากรอย่างเสมอภาค จากจุฬาราชมนตรี

ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.ไปศึกษาดูงานด้านการกระจายอำนาจของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประเทศนิวซีแลนด์

มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ อาทิเช่น เวียตนาม จีน มาเลย์เซีย สิงคโปร์ เขมร เกาหลีไต้ มาเก๊า ฮ่องกง ลาว