เทคนิคการทำงานให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

1. เป็นคน Proactive ไม่ยอมจำนนต่อชีวิต ไม่ยอมแพ้กับสถานการณ์ ทุกอย่างอยู่ที่วิธีคิด เพราะทุกคนคิดไม่เหมือนกัน แล้วแต่มุมมอง

2. เป็นคนวางแผนชีวิต เพื่อนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน และ follow ตามนั้น

3. เป็นคนทำสิ่งสำคัญก่อนเสมอ เช่น เมื่อได้งานมาชิ้นหนึ่ง ต้องทำงานให้เสร็จก่อนเวลาเสมอ ให้เลือกงานมาก่อน ทำงานเร็ว ส่งงานก่อนกำหนด แต่ต้องไม่ผิดพลาด

4. เป็นคนพยายามเข้าใจคนอื่นก่อนที่จะหวังให้คนอื่นมาเข้าใจเรา เวลาทำผิดพลาดอย่าโยนความผิดให้คนอื่น พยายามเข้าใจคนอื่นให้ได้มากๆและทำได้บ่อยครั้งก็จะดี

5. เป็นคนที่สามารถ synergy รวบรวมความแตกต่างของคนที่มีความเห็นไม่ตรงกัน แล้วหาแนวทางแก้ไขมานำเสนอเจ้านาย อย่านำปัญหามาให้เจ้านายแก้แทน แต่ให้นำแนวทางแก้ไขมาเป็นทางเลือกแทน ต้องรวบรวมความแตกต่างของวิธีการแก้ไขให้ได้ เพื่อ Come up with solution คือ พยายามรวบรวมปัญหา สรุป แล้วหาแนวทางแก้ไข

6. เป็นคนคิดแบบ win win คือ การคิดแบบได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

7. เป็นคนที่พยายามลับคมมีดของตนเองอยู่เสมอ คือ ถ้าเป็นคนที่มีพลังในตัว ก็จะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ แต่ต้องพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

8. เป็นคนที่พยายามสร้างคนอื่น คือ ตัวเองเก่ง แต่ต้องพยายามให้คนอื่นเก่งด้วย

     ข้อคิดและวิธีการต่างๆนี้ แป้นจับประเด็นมาจากการเข้าร่วมสัมมนากองที่ผ่านมา ซึ่งได้แค่นิดหน่อย เพราะ มัวเข้าๆออกๆห้องสัมมนา เลยอาจจะได้ไม่หมด ถ้าคนในกองเข้ามาอ่านอยากเพิ่มเติมส่วนไหนก็เข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะ