สัมมนานักส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอเดือนกุมภาพันธ์ 50 สายที่ 2

CKO ขององค์กร ได้ให้ความสำคัญ และร่วมกระบวนการ ลปรร. และทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เป็นกำลังใจอันสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกๆ คน ที่จะขับเคลื่อนงานในหน้าที่ให้บรรลุสู่เป้าหมายได้อย่างดียิ่งต่อไป

      ลิงค์อ่านสายที่ 1

       วันที่  23  กุมภาพันธ์  2550  เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของนักส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ของสายที่ 2 ซึ่งสายที่ 2 นี้ ประกอบไปด้วยนักส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี,ทรายทองวัฒนา,ปางศิลาทอง,คลองลาน,กิ่งอำเภอบึงสามัคคี และสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง (เจ้าภาพในวันนี้)

         เมื่อเราเดินทางไปถึงศาลาประชาคมอำเภอคลองขลุงที่ใช้เป็นสถานที่การสัมมนาฯ ในวันนี้ ก็เห็นการจัดเก้าอี้นั่งครึ่งวงกลมไว้อย่างเรียบร้อย เป็นการจัดการนั่งเพื่อสร้างบรรยากาศของการ ลปรร. งานนี้ต้องขอชมเชยทีมงานของสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง   


กิจกรรมภาคเช้า

 • เริ่มด้วยท่านนายอำเภอคลองขลุงนายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ ได้มาต้อนรับและพบปะพูดคุยกับนักส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งให้แนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างอำเภอกับสำนักงานเกษตร ซึ่งต้องสร้างความเข้าใจและทำงานร่วมกันในพื้นที่
 • หลังจากนั้นก็เป็นการให้นโยบาย และชี้แจงข้อราชการจากเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และทีมงานหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ
 • กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแรกเริ่มขึ้นหลังเบรคเช้า เป็นกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการให้คะแนนการประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตามคู่มือการประเมิน นำกระบวนการฝึกโดยคุณกมลรัตน์  นาคคำ  ซึ่งนักส่งเสริมการเกษตรทุกคนต่างก็เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากแบบประเมินของจริง  เพื่อนำความรู้ที่ได้นี้ไปปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป

 


กิจกรรมภาคบ่าย

 • ภาคบ่ายเป็นการทบทวนกระบวนการประเมินแบบมีส่วนร่วม โดยผมเป็นคนดำเนินกระบวนการ เป็นการเล่าประสบการณ์จากการลงพื้นที่ภาคสนามไปฝึกปฏิบัติจริง

          หลังจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น

     1 เป็นกลุ่มของนักส่งเสริมการเกษตร แยกตามอำเภอ จำนวน 6 กลุ่ม ประเด็นที่ร่วมกันคิดต่อก็คือ

 1. การทบทวนข้อมูลกลุ่ม
 2. การประเมินตนเองของกลุ่มสมาชิก 
 3. การกำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และ
 4. การพิจารณาการสนับสนุนกลุ่ม

     2  เป็นกลุ่มของเกษตรอำเภอและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย   ร่วมกันระดมความคิดในประเด็น

 • การสนับสนุนการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนของนักส่งเสริมการเกษตร
 • แนวทาง/วิธีการปฏิบัติ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
 • การเล่าประสบการณ์ในการศึกษาดูงานกิจกรรมโครงการ "สายใยรัก" ที่จังหวัดเชียงใหม่

     เชิญชมภาพกิจกรรมครับ


กลุ่มของเกษตรอำเภอ/หัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย ระดมความคิดเห็น

 
กลุ่มของนักส่งเสริมการเกษตร(แยกรายอำเภอ)


การนำเสนอผลของกลุ่มนักส่งเสริมฯ


การนำเสนอผลของกลุ่มเกษตรอำเภอ


 • หลังจากดำเนินกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจนครบถ้วนแล้ว ก็เป็นกิจกรรมการสรุปบทเรียนของกิจกรรมในการร่วมกันดำเนินในวันนี้ กับการต่อเชื่อมกับการทำงานปกติของนักส่งเสริมการเกษตร  สรุปโดยคุณสายัณห์  ปิกวงค์


สรุปบทเรียน โดยคุณสายัณห์  ปิกวงค์

 • สุดท้าย เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร คุณสุชาติ  ทองรอด กล่าวชื่นชมนักส่งเสริมการเกษตรทุกคน ที่ได้ร่วมกันสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ ลปรร.กันอย่างเป็นธรรมชาติ (เพราะท่านได้ร่วมกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ)  และให้ข้อคิดในการทำงานส่งเสริมการเกษตรในปี 2550 และให้กำลังใจแก่นักส่งเสริมการเกษตรทุกๆ คน


เกษตรจังหวัดให้ข้อคิดกล่าวชื่นชมและให้กำลังใจ

          วันนี้การสัมมนาฯ มุ่งเน้นการ ลปรร. ประสบการณ์การประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่นักส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดกำแพงเพชรทุกๆ คน  และวันนี้และเมื่อวานที่สายที่ 1 ท่านเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร CKO ขององค์กร ได้ให้ความสำคัญ และร่วมกระบวนการ ลปรร. และทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  เป็นกำลังใจอันสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกๆ คน ที่จะขับเคลื่อนงานในหน้าที่ให้บรรลุสู่เป้าหมายได้อย่างดียิ่งต่อไป

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#วิสาหกิจชุมชน#dw#สัมมนาเชิงปฏิบัติการ(dw)

หมายเลขบันทึก: 80840, เขียน: 27 Feb 2007 @ 09:34 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ศิริวรรณ หวังดี
IP: xxx.26.27.11
เขียนเมื่อ 
การจัดการความรู้ ที่ได้ใจนั้นผู้ร่วมงานส่วนใหญ่มักแสดงออกที่บรรยากาศการทำงานร่วมกัน
เขียนเมื่อ 

เรียน  คุณศิริวรรณ

 • "ได้ใจ" เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากกับการทำงานในยุคปัจจุบัน
 • ขอบพระคุณมากครับที่แวะเข้ามา ลปรร.