ออนไลน์ระบบเบิก-จ่ายงบประมาณ

ออนไลน์ระบบเบิก-จ่ายงบประมาณ

             นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์ของระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ (จีเอฟเอ็มไอเอส) เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละงวด ทำได้บนระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ   ซึ่งช่วยลดขั้นตอน ประหยัดเวลา และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ที่สำคัญยังทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโปร่งใสและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น   หากทำสำเร็จได้โดยเร็วก็เท่ากับว่าเป็นการปฏิวัติระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างเต็มรูปแบบ และเป็นครั้งแรกของไทย 

            นอกจากนี้ยังทำให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ และทำให้ภาครัฐอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้รวดเร็วส่งผลให้คลังดูแลเศรษฐกิจในภาพรวมได้เต็มที่ โดยเฉพาะช่วงเบิกจ่ายเงินของภาครัฐเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง การใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาทำงานแทน ระบบการใช้คนได้ทำสำเร็จมาแล้วในเรื่องของการยื่นแบบและชำระภาษี ที่กรมสรรพากรทำอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ผู้เสียภาษีสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดความผิดพลาดได้มาก

              ทั้งนี้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้เริ่มต้นกระบวนการจากระบบอีอ็อคชั่นที่ประมูลผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์เป็นขั้นตอนแรก แต่หากทำขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการประกวดราคา การหักเงินค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์  การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล  การทำสัญญา การจ่ายเงินงวด การส่งมอบงาน การตรวจสอบ และการรับมอบงานเร็วจะเป็นประโยชน์กับประเทศมากเดลินิวส์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#ออนไลน์

หมายเลขบันทึก: 80833, เขียน: 27 Feb 2007 @ 09:13 (), แก้ไข: 23 May 2012 @ 09:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)