หลายครั้งที่เราต้องอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่พอเริ่มลำดับเหตุการณ์จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง เรายังรู้สึกเองด้วยซ้ำไปว่ามันเกิดขึ้นได้ยังงัย อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้น แล้วเมื่อเราต้องไปอธิบายให้คนอื่นฟังเขาจะเข้าใจและเชื่อในสิ่งที่เราอธิบายได้อย่างไร...

ในชีวิตคนเราต้องเจอเรื่องราวในลักษณะเช่นนี้บ่อยครั้ง หลายคนจึงเลือกที่จะอธิบายโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงไปบ้างเพื่อให้สิ่งที่เราอธิบายดูมีน้ำหนักมากขึ้น จนบางครั้งเนื้อหาที่ปรุงแต่งอาจจะมากกว่าสิ่งที่เป็นจริงก็ได้...

คนเรามักใช้เหตุผลในการตัดสินว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อในสิ่งที่เราได้ยิน ได้ฟังมา แต่บางครั้งเราก็ลืมไปว่าเรื่องราวที่มีเหตุผลสนับสนุนมาก ๆ บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกปรุงแต่งจนแทบจะไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงเหลืออยู่เลยก็ได้...