แผนที่ของชีวิต

“พวกเจ้าคิดว่า แท้จริงเราได้ให้พวกเจ้าบังเกิดมาโดยไร้ประโยชน์ และแท้จริงพวกเจ้าจะไม่กลับไปหาเรากระนั้นหรือ?” (ซูเราะฮฺ อัลมุอฺมินูน บทที่ 23 โองการที่ 115)

       ชีวิตของคนเราเดินทางหรืออพยพอยู่ตลอดเวลา นี่คือ สิ่งแรกที่ผม ได้เรียนรู้เกี่ยว กับ อิสลามผมเรียกสิ่งนี้ว่า “แผนที่ของชีวิต”

     ชีวิตมนุษย์นั้นเริ่มจากอาลัมรูห (โลกแห่งวิญญาณ)เราไม่รู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิญญาณและโลกแห่งวิญญาณเว้น แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น อัลลอฮฺ ทรงตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานว่า

   وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً

“และพวกเขาจะถามเจ้า เกี่ยวกับวิญญาณ จงกล่าวเถิดว่า “เรื่องวิญญาณนั้นเป็นไปตามพระบัญชาของ พระเจ้าของฉัน และพวกท่านจะไม่ได้รับความรู้ใดๆ เว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น“ (ซูเราะฮฺอัลอิสรออ? บทที่  17 โองการที่ 85)

       อาลัมบูฏูน หรือ อาลัมรอฮีม (โลกแห่งครรภ์มารดา) หลังจากที่มนุษย์ชายหญิง แต่งงานกันเป็นสามีภรรยาและเมื่อภรรยาของเขาตั้งครรภ์ อัลลอฮฺก็จะทรงบัญชา ให้มลาอิกะฮฺ (เทวทูตของพระองค์) เป่ารูหฺ หรือวิญญาณของมนุษย์ลง ในครรภ์ นั้น การอพยพหรือการเดินทางก็เริ่มขึ้นนั่นก็คือวิญญาณของมนุษย์ เดินทางจาก อาลัมรูห หรือโลกแห่งวิญญาณมายังโลกแห่งครรภ์มารดา (ท่านสามารถอ่าน ราย ละเอียดการกำเนิดของมนุษย์ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานได้ที่นี่ครับของ อาจารย์อิบรอเฮม มุสตอฟา หะยีสาอิ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีค กอซิม บิน มุหัมมัด อาลษานีย์ แห่งวิทยาลัยอิสลามยะลาซึ่ง ได้เขียนไว้ เป็น ตอนๆ ลงในgotoknoe.org ครับ และแท้จริงแล้วมนุษย์เราทุกคน ล้วนผ่าน โลกแห่งครรภ์มารดานี้  ปกติมนุษย์เราจะอยู่ในโลกแห่งครรภ์มารดาประมาณ 9 เดือน แต่ก็มีผู้ที่อยู่ในโลกแห่งครรภ์มารดาน้อยหรือมากกว่า 9 เดือนครับ

       อาลัมดุนยา หลังจากเราคลอดออกมายังโลกนี้ ชีวิตของเราก็ได้อพยพอีกครั้ง หนึ่งจากโลกแห่งครรภ์มารดาสู่โลกดุนยา หรือโลกที่เราทั้งหลาย กำลังมีชีวิตอยู่ ในปัจจุบันนี้ โดยปกติเราจะอยู่ในโลกนี้ โดยเฉลี่ยประมาณ 60 ปี แต่ก็มีผู้ที่มีชีวิต อยู่ที่นี่น้อยหรือมากกว่านี้ อย่างไรก็ตามมนุษย์เราจะอยู่ที่นี่ชั่วคราวเท่านั้น ไม่ว่าเขา จะเป็นใคร ยาจกเข็ญใจหรือเศรษฐีพันล้าน จอมจักรพรรดิที่ยิ่ง ใหญ่หรือชาว บ้าน ธรรมดา  นักปราชญ์ราชบัณฑิตหรือคนที่ไม่รู้หนังสือ หรือใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ เมื่อถึงกำหนดของเขา เขาก็จะอำลาจากโลกนี้ไปอย่างถาวร และการอพยพก็ เริ่มขึ้น อีกครั้งหนึ่ง เขาเดินทางต่อไปยังโลกแห่งสุสาน (อาลัมบัรซัค หรืออาลัมกุโบร) และเขาจะอยู่ที่นั่นระยะหนึ่ง

       อาลัมบัรซัค หรืออาลัมกูโบร (โลกแห่งสุสาน) หลังจากที่มนุษย์ตายแล้วชีวิต ก็ อำลาจากโลกที่เคยอาศัยอยู่มายังอีกโลกหนึ่ง นั้นคือ อาลัมบัรซัค หรือโลก แห่ง สุสาน มนุษย์ที่ตายไปแล้วนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และที่จะตายในอนาคต ทุกคน จะมาอาศัยอยู่ในโลกแห่งสุสานนี้ระยะหนึ่งจนถึงวันสิ้นโลก  หลังจากนั้นมนุษย์ ทั้งหมดจะถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นมา และการอพยพครั้งใหม่ก็เริ่มขึ้น

      อาลัมอาคีเราะฮฺ (ปรโลก) อาลัมอาคิเราะฮฺ  ถ้าแปลตามตัวก็แปลว่า โลกสุดท้าย หลังจากที่โลกปัจจุบันนี้สูญสลายเป็นจุลแล้วมนุษย์จะเดินทางมายังโลกสุดท้ายนี้ และที่นี่เองที่มนุษย์ทุกคนจะได้รับการพิจารณาพิพากษาความดีความชั่วที่เขากระทำโดยอัลลอฮฺผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันพิพากษาตอบแทน หลังจากการพิพากษามนุษย์จะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ นั่นคือ 

·      กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่ประกอบการดีตามที่พระผู้เป็นเจ้า และศาสดาของพระองค์ ได้ทรงสั่งไว้ให้ปฏิบัติและละเว้นจากสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าและศาสดาของพระองค์ทรงห้าม  พวกเขาจะได้เข้าในสรวงสวรรค์ของอัลลอฮฺและจะพักอาศัยอยู่ในนั้นอย่างมีความสุข สงบ สันติ นานนับนิรันดร์ (ขอพระองค์อัลลอฮฺทรง ให้ฉันเป็นหนึ่งใน ผู้ที่ได้ เข้า ในสรวงสวรรค์ของพระองค์ด้วยเถิด  อามีน)

·      กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มที่ชีวิตของเขาปฏิบัติตรงข้ามกับกลุ่มแรก เป็นพวก ประกอบ การชั่วสารพัด พวกเขาจะถูกโยนลงสู่นรก  และอาศัยอยู่ที่นั่นเพื่อรับทัณฑ์ทรมาน อันเจ็บแสบสารพัดสาสมกับความผิดบาปและการกระทำที่ประกอบไว้ขณะมีชีวิตในโลกนี้ และเช่นเดียวกับกลุ่มแรก กลุ่มที่สองนี้จะอยู่ อย่างทุกข์ทรมาน นานนับนิรันดร์ (ขออัลลอฮฺทรงปกป้องฉันและให้ฉันห่างไกลจากนรกและไฟที่ร้อนแรงยิ่งและลุกโพลงยิ่งนี้ด้วยเถิด อามีน)    
  
      ขณะนี้ เราอยู่ที่นี่ บนดาวดวงเล็กๆ เทียบได้กับจุดเล็กๆจุดหนึ่งในจักรวาล อันกว้าง ใหญ่ไพศาลของพระผู้อภิบาลแห่งมหาจักรวาล  ซึ่งที่ๆเราอยู่ปัจจุบันนี้เป็น ที่รู้จัก ในนาม “โลก” ชีวิตของเราได้ผ่านมาแล้ว 2 โลก คือ โลกแห่งวิญญาณ และโลก แห่ง ครรภ์มารดา และเรามีอีก 2 โลกกำลังรอเราอยู่ นั่นคือ โลกแห่งสุสาน และ ปรโลก           

       เมื่อเทียบกับอายุเฉลี่ยปกติของการมีชีวิตของมนุษย์ปัจจุบัน ชีวิตที่เหลืออยู่ของเรา อาจจะคำนวณได้จาก สูตร 60 ลบอายุปัจจุบันของเรา  คำตอบ ที่ได้คือ อายุที่เหลือ อยู่ของเรา ซึ่งก็อาจจะตรง หรืออาจจะน้อย หรืออาจะมากกว่านั้น อัลลอฮฺเท่านั้น ที่รู้ดีที่สุด    
     
o     ชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดของฉัน ฉันได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง กำลังกาย กำลัง สติ ปัญญา ทรัพย์สินเงินทอง และ ฯลฯ เพื่อโลกนี้ของฉันเท่านั้น ซึ่งฉัน มีเวลาเหลือ อยู่อีกเพียง.........ปี เท่านั้น

o     ชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดของฉัน ฉันได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง กำลังกาย กำลังสติ ปัญญา ทรัพย์สินเงินทอง และ ฯลฯ เพื่อโลกหน้า อันนิรันดรอัลลอฮฺได้ ตรัสไว้ ในคัมภีร์อัลกุรอานว่า

             
 

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ

 

 “แน่นอนได้ขาดทุนไปแล้ว บรรดาผู้ที่ปฏิเสธ ต่อการพบอัลลอฮฺ จนกระทั่ง เมื่อวันกิยามะฮ์ (วันแห่งการฟื้นคืนชีพ) ได้มายังพวกเขาโดยกะทันหัน แล้วพวก เขาก็กล่าวว่า โอ้ความเสียใจของเรา ในสิ่งที่เราได้ทำให้บกพร่องในโลก โดยที่ พวกเขาแบกบรรดาบาปของพวกเขาไว้บนหลังของพวกเขาด้วย พึงรู้เถิดว่า ช่างเลว ร้ายจริง ๆ สิ่งที่พวกเขากำลังแบกอยู่” (ซูเราะฮฺ อัลอันอาม บทที่ 6 โองการที่ 31)   

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ


“และชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นมิใช่อะไรอื่น นอกจากการละเล่น และการ เพลิดเพลินเท่านั้น และแน่นอนสำหรับบ้านแห่งอาคีเราะฮฺ (วันปรโลก) นั้นดียิ่ง กว่า สำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรง พวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือ?”  (ซูเราะฮฺ อัลอันอาม บทที่ 6 โองการที่ 32)     


                
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

 

“พวกเจ้าคิดว่า แท้จริงเราได้ให้พวกเจ้าบังเกิดมาโดยไร้ประโยชน์ และแท้จริงพวกเจ้าจะไม่กลับไปหาเรากระนั้นหรือ?”  (ซูเราะฮฺ อัลมุอฺมินูน บทที่ 23 โองการที่ 115)


“ขออัลลอฮฺทรงนำทางผมและท่านสู่แนวทางที่เที่ยงตรงของพระองค์ด้วยเถิด อามีน”    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 3 นาทีกับอิสลาม : this is islam

คำสำคัญ (Tags)#ข้อคิดของชีวิต#ปรัชญาชีวิต#การเดินทาง#แผนที่#แผนที่ชีวิต#โลกและชีวิต#อิสลามกับชีวิต#แผนที่ของชีวิต#โลกทัศน์อิสลาม#ฟิกเราะฮฺ

หมายเลขบันทึก: 80604, เขียน: 25 Feb 2007 @ 23:56 (), แก้ไข: 30 May 2012 @ 22:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)