ด้วยที่ตัวดิฉันเองทำงานที่แผนกผู้ป่วยนอกอีก ซึ่งทางสถาบันมีการเปิดคลินิกอายุรกรรมนอกเวลาเพื่อสนองความต้องการของผู้มารับบริการที่ไม่สะดวกมาพบแพทย์ในเวลาราชการ ที่จะพูดถึงคือบทบาทของพยาบาลในโครงการNAPHA ที่ให้บริการแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมารับยาต้าน จากการสังเกตบทบาทของคนทำงาน มีพี่เบญจมาศคอยให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยอย่างจริงจังและจริงใจ เนื่องจากผู้ติดเชื้อเมื่อทานยาต้านไวรัสนานอาจจะเกิดโรคเบาหวาน/ไขมันในเลือดสูงตามมาบางคนไขมันอยู่ผิดที่เป็นตน ด้วยคำพูดที่พี่เขาอธิบายจะเสียงดังฟังชัดทุกคำ และนอกจากให้คำแนะนำแล้วพี่เบญจมาศจะเป็นคนคอยเก็บข้อมูลของผู้อยู่ในโครงการนี้ด้วย  และยังมีพี่กมลพร ที่มาอยู่เวรที่นี้ซึ่งพี่เขาจะให้คำแนะนำเช่นเดียวกับที่พี่เบญจมาศทำบางครั้งยังทำท่าทางประกอบให้ผู้ติดเชื้อดูด้วย  เพราะความห่วงใยในตัวผู้รับบริการอย่างจริงใจพวกพี่จะคอยดูแลผู้ติดเชื้อทุกคนให้มีสุขภาพดีต่อไป นี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของบทบาทพยาบาลคะ

โดย ปิยะวดี ฉาไธสง