การถอดบทเรียน

negtawan
บทเรียน คือ ความรู้ที่เป็นข้อค้นพบใหม่ หรือ บทสรุป ที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์กระบวนการทำงาน

  

 บทเรียน  คือ ความรู้ที่เป็นข้อค้นพบใหม่ หรือ บทสรุป ที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์กระบวนการทำงาน

 บทเรียนจะอธิบายเหตุการณ์และเงื่อนไขที่เกิดขึ้น
 •   บทเรียนจะมิใช่เพียงการเล่าเรื่องในอดีต แต่ต้องมีคำอธิบายที่มีคุณค่าที่จะนำไป ปฏิบัติต่อ
 •  บทเรียนจะช่วยไม่ให้กระทำผิดซ้ำ
 •  บทเรียนจะช่วยหาวิธีการพัฒนาใหม่ๆได้ 
 •    การถอดบทเรียนคืออะไร ? เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดการความรู้ (KnowledgeManagement) โดยเป็นกระบวนการดึงเอาความรู้จากการทำงานออกมาใช้เป็นทุนในการบริหารจัดการเรื่องที่สูงขึ้นไป  การทำความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) ให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) หรือทำความรู้ที่น่าจะชัดแจ้งให้ชัดแจ้งได้ ล้วนเป็นงาน สำคัญในการจัดการความรู้

 ท่านคาดหวังอะไรจากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
 คำถามข้อที่ 1   ทำนายแนวโน้มของความสำเร็จของกิจกรรมสะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนของวัตถุประสงค์เป้าหมายและการสื่อสารวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 คำถามข้อที่ 2
 •  สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คือ  อะไร (ข้อเท็จจริงไม่ใช่ความเห็น)
 •  สิ่งที่ทำได้ดี คือ อะไร และทำไมจึงทำได้ดี
 •  สิ่งที่เราทำได้ไม่ดี คือ อะไร และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
 •  ช่วยให้เรียนรู้ถึงจุดอ่อนและจุดเด่นในกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป มิใช่หาผู้กระทำผิด
 คำถามข้อที่ 3
 •  ทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างไปจากสิ่งที่คาดหวังว่าจะให้เกิด             - เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่ทำให้เป็นเช่นนั้นต้องวิเคราะห์เชื่อมโยงปรากฏการณ์กับสาเหตุแห่งปรากฏการณ์นั้น

 คำถามข้อที่ 4     ท่านได้เรียนรู้อะไร และมีข้อเสนอแนะอะไรต่อการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป (ด้านกิจกรรม ด้านกระบวนการ ด้านผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา)  พยายามวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นต้นเหตุที่สำคัญที่สุด เพื่อกำหนด      แนวทางแก้ไขให้ชัดเจน และปัญหาได้รับการแก้ไขที่ต้นเหตุ

 การบันทึกบทเรียน

 •  1.ประเด็นในการถอดบทเรียน
 • ครั้งที่ของการถอดบทเรียน
 • 3.วัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน
 • 4.วันที่ถอดบทเรียน
 • 5.ผู้บันทึก/ผู้ประสานงาน
 • 6.สรุปลักษณะกิจกรรมหรือโครงการที่ทำ
 •  สรุปความคาดหวังและสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
 • 8.อธิบายพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อเทียบกับครั้งก่อน
 • 8.สรุปบทเรียนที่ได้
 • 9.ข้อเสนอแนะการทำงานครั้งต่อไป
 • 10.วัน เวลา สถานที่การถอดบทเรียนครั้งต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอปากพนัง

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 80571, เขียน: 25 Feb 2007 @ 18:57 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

บ่าย 3 โมง แวะเข้ามาเยี่ยม อ่าน วิธีการถอดบทเรียน ...ของหนึ่งตะวัน ศบอ.ปากพนัง .... เยี่ยมมาก ๆ เลยนะคะ
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากน่ะค่ะครูต้อยที่แวะเข้ามาเยี่ยม หวังว่าคงจะได้ ลปรร.กันบ่อย ๆ น่ะค่ะ