เสาร์ที่ผ่านมา ฉันไป ตลาดนัดสีเขียวที่จัดเป็นประจำในทุกเสาร์ อาหารปลอดสารเคมี ที่เป็นเครือข่ายชาวบ้านเกษตรกรรมทางเลือกสุรินทร์  แต่เสาร์นี้พิเศษ มีงานจัด “ บายสีสู่ขวัญเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น “  ในงานก็มีนิทรรศการพันธุ์ข้าวพื้นบ้านและเกษตรกรรมยั่งยืน การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงเจรียง

       งานจัดบริเวณสวนรักษ์  เป็นสวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว ที่มีสระน้ำกว้าง และมีเวทีถาวร คนที่มาขายของก็เป็น เกษตรกรรายย่อยที่อยู่รอบๆเมือง ปลูกผัก กล้วย มะพร้าว ไข่เป็ด ไข่เค็ม ปลาทอด ปูปิ้ง ไข่มดแดง ข้าวสาร น้ำสมุนไพร  เพาะกล้าไม้ หรือขนมพื้นบ้านอย่างขนมเนียล ที่นึ่งด้วยกะลา มีข้าวเหนียวกับมะพร้าว น้ำตาล กินร้อนๆอร่อยดี

    คนในเมืองสุรินทร์ก็มาจับจ่ายตลาดสีเขียวประจำ คนจะเยอะช่วงเช้า สาย  เที่ยงก็ลาแล้ว ของที่นำมาส่วนมากจะหมด  ฉันเคยคุยกับคนขาย เกษตรกรคนหนึ่ง ว่าเขาพอใจที่ได้มาขายอาหารปลอดสารเคมี และรายได้ก็ดีมาก  แต่ละเสาร์ก็จะได้ 2,000 -3,000 บ. บางคนก็ปลูกส้มโอ ขายอย่างเดียว ก็ขายหมด จนต้องสั่งซื้อล่วงหน้า

     จากการฟังเสวนา  ทำให้รู้ว่า บ้านเรามีพันธุ์ข้าวกว่า 9 หมื่นสายพันธุ์ สูญหายไปก็มากมีบรรษัทข้ามชาติเข้ามามีบทบาทปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่เพื่อ

นำไปสู่การจดสิทธิบัตร การค้าแบบผูกขาด

     การบายศรีสู่ขวัญเมล็ดพันธ์ท้องถิ่น ครั้งนี้  หวังจะปกป้องพันธุกรรมท้องถิ่น ให้เป็นฐานทรัพยากรที่มีคุณค่าของชุมชน เป็นความมั่นคงทางด้านอาหารและความสามารถในการพึ่งตนเองของ

เกษตรกรรายย่อย

     จังหวัดสุรินทร์เอง ปัจจุบันมีพันธุ์ข้าวดั้งเดิมเหลืออยู่ ประมาณ 30 สายพันธุ์ส่วนมากเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียวน้อยเพราะเขตนี้นิยมข้าวเจ้า

เป็นหลัก

      ชื่อพันธุ์ข้าวที่น่าสนใจ คือ   ข้าวเนียงกวง  คำว่า   เนียงกวง  หมายถึง การคงอยู่   เชื่อว่าเป็นข้าวมงคล ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในงานบุญพิธีต่างๆ

      ฉันนึกถึงคนโบราณ ที่ใช้คำว่า “ การคงอยู่ “ มาตั้งชื่อให้ “ ข้าว “  เป็นความคาดหวังของบรรพบุรุษที่หวังว่าพันธุ์นี้จะอยู่รอดปลอดภัยจาก

รุ่นสู่รุ่นและสู่อนาคตเหมือนการให้พรแก่ข้าวในการเดินทางผ่านกาลเวลาแต่ละช่วง

ข้าว ที่ถือว่า เป็นสิ่งสูงสุดของชาวนาเรา

       เหมือนที่ คนแก่ คนเฒ่า จะอวยพรว่า ...”  .อยู่รอดปลอดภัยนะลูก  ....กับสิ่งที่เขาอยากให้ความรัก และอาลัยอาวรณ์.......