เว้นช่วงการบันทึกไประยะหนึ่ง  เนื่องจากมีการเดินทาง กลับมาวันนี้ได้เวลานั่งดูหน้าตา ของ GotoKnow กับความสามารถในการให้บริการกับ Blogger ทั้งหลาย  มีหลากหลาย  ยังขำ ๆ ตนเองอยู่เลยตอนที่เริ่มเข้ามาเขียนบันทึกนี้  หาทางเข้าไม่เจอ  เพราะห่างหายไปเขาพัฒนาไปเยอะแล้ว  ขอบคุณ อ.จันทวรรณ และ อ.ธวัชชัย อีกครั้งครับที่พัฒนาไปไม่หยุดนิ่ง

       22-23 ก.พ.50 ที่ผ่านมา  ได้เดินทางไปอบรมการเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ที่ ม.ศรีปทุม กรุงเทพฯ ได้บันทึกค้างเอาไว้  ก็เลยมาบันทึกต่อ ในช่วงที่เคยเรียนรู้ด้านไอทีด้วยตัวเอง  และเรียนรู้จากเพื่อน ๆ ที่ชอบแบบเดียวกัน จนถึงวันนี้ได้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบไอทีระดับหนึ่ง 

        สำนักงานเกษตรจังหวัดจึงส่งให้ไปอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรด้านไอที ซึ่งก็ต้องมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานต่อไป  ก็ได้รับเทคนิคจากอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ทางวิธีการสอน มาเล่าให้ฟังว่าท่านได้ดำเนินการมาอย่างไร  ซึ่งเมื่อมาเป็นวิทยากรก็จะต้องทำแผนการสอนกำหนดวิชาด้วย  เพื่อหาช่องทางให้เพื่อน ๆ ได้เข้าใจและสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

        การอบรมครั้งนี้ มีนักวิชาการจากทุกจังหวัด เขตทุกเขต แบ่งเป็น 2 รุ่น  ตอนประมาณบ่ายสามโมงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 มีการมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรม ซึ่งก็รับมาด้วยความภาคภูมิใจครับ เพราะไม่เคยได้รับเอกสารประเภทนี้เกี่ยวกับไอทีมาก่อนเลย