เมื่ออ่านชื่อย่อ TAFS เป็นอันไม่เข้าใจ   เพราะมันมีชื่อย่อมากมายในสังคมเรา

 

คำว่าไทยมิตรภาพเอเชีย  มันก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานั้น  

เป็นแบบอาสาสมัครใจล้วนๆ  มันเกิดขึ้นก่อน(อันนี้เรามีหลักฐานยืนยันได้) ชื่อพรรคการเมืองต่างๆที่  ทยอยมีคำว่า ไทย... เยอะแยะไปหมด   หลายปีอยู่เหมือนกัน

 

เราค่อยๆทำกิจกรรมเล็กๆ  มาอย่างต่อเนื่อง  ด้วยความสงบเสงี่ยม  เจียมตัว  

และเราเองก็ทำความเข้าใจไปกับพวกพ้องน้องพี่ทั่วไทย  ทั่วเอเชีย  และทั่วโลก  ที่มาเกี่ยวพันกับเราไปด้วย   

ส่วนใหญ่  จะแวะมาเติมน้ำใจมิตรภาพให้เป็นระยะๆ

คิดย้อนไปแล้ว    ก็เห็นว่า   คุณอริสโตเติ้ล   เขาเก่งที่พูดจนเป็น

อมตวาจาว่า

มิตรภาพเหมือนผลไม้ค่อยๆสุก    

เราดีใจนิดๆว่าที่ไม่เผลอ  ไปตั้งชื่อ  ไทย...(...)อย่างอื่น  

 กลัว  กกต.และกลัวขึ้นศาลมาก   เพราะเราเป็นคนไม่มีความรู้ที่จะไปต่อสู้อย่างนั้นเลย

นั้นเลย