เมื่อข้าพเจ้าได้เข้ารับราชการครูและเดินทางไปรายงานตัววันแรก

ความตื่นเต้นที่จะได้เป็นครูจริงๆแล้ว  มันยากที่จะบรรยาย

ข้าพเจ้าไปรับหนังสือส่งตัวที่อำเภอ  ท่านหัวหน้าหมวดการศึกษา(สมัยนั้น)  ให้โอวาท ให้ข้อคิดเล็กน้อย แล้วปล่อยตัวไปโรงเรียน

คุณครูใหญ่ท่านให้การต้อนรับ ถามประวัติความเป็นมาจนท่านพอใจแต่ท่านบอกข้าพเจ้าว่า  แต่......วันนี้ผมยังรับคุณเข้าทำงานไม่ได้ !!

เพราะผมฟังพยากรณ์ โหรทักเช้าวันนี้ว่าอย่ารับใครมาทำงาน จะเกิดเรื่องเดือดร้อน เพราะฉะนั้น  คุณกลับบ้านไปก่อน  ให้หาฤกษ์งามยามดีแล้ว ค่อยมารายงานตัว  ข้าพเจ้าอ้าปากค้าง สายตาสำรวจครูใหญ๋  ท่านแปลกผู้แปลกคนจริงๆ  เพราะท่านแต่งชุดข้าราชการแขนยาว  มีหมวกข้าราชการวางอยู่บนโต๊ะ  ถูกต้องตามระเบียบทุกประการ

แต่...เหตุไฉน กลับไม่ยอมรับเข้าทำงานในวันแรกที่รายงานตัว

พอเตรียมตัวจะกลับบ้าน พี่ๆ ที่สอนอยู่ก่อนก็เข้ามาทักถาม ต้อนรับพอทราบว่า วันนี้ครูใหญ่ยังไม่รับตัวเท่านั้น  พี่ๆ (ผู้หญิงล้วนๆ)ก็ช่วยกันรุมครูใหญ่  ว่าปฏิบัติไม่ถูกต้อง   ในที่สุดครูใหญ่ก็ยอมแพ้ในเหตุผลรับข้าพเจ้าเข้าทำงานในวันนั้น

เมื่อทำงานอยู่โรงเรียนนั้น  หลายปีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะครูใหญ่  ซึ่งท่านเป็นข้าราชการคนเดียวของประเทศไทย

ที่   1 .  แต่งกายด้วยชุดข้าราชการสีกากี เสื้อแขนยาว สวมหมวกข้าราชการมาทำงานทุกวัน

      2.  มาทำงานตรงเวลา มาก่อนโรงเรียนเข้า  07.30 น. ครูใหญ่ถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว  และกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายรอให้เด็กทุกคนกลับบ้านหมดทุกคน

       3.  ขีดเส้นใต้ข้าราชการครูที่มาทำงานสาย หลัง 08.30 น  ทุกคนและรายงานให้อำเภอทราบ

       4.  ไม่รับเลี้ยงจากใคร และไม่เลี้ยงใคร  ทานเสร็จท่านก็ควักเงินจ่ายแบบอเมริกันแชร์

       5.  ไล่นักเรียนเข้าเรียนเมื่อถึงเวลาฉันใด  ท่านก็ไล่  ใช้กำปั้นทุบศีรษะครู(เบาๆ)  ที่ยังไม่เข้าสอน  ฉันนั้น

       6.  พิจารณาความดีความชอบ  ให้ซ้ำคน ซ้ำปี ถ้าเห็นว่าครูคนนั้นตั้งใจทำงาน  บางปีท่านสละสิทธิ์  บอกว่าครูโรงเรียนนี้ไม่มีใครควรได้สองขั้น  คนละขั้นก็นับว่าได้มากแล้ว

ด้วยความประพฤติที่ไม่เหมือนใคร ดังที่กล่าวมาแล้ว  ท่านถูกกล่าวติฉินนินทา ว่ากล่าวสารพัดจากครูในโรงเรียน  และเพื่อนครูภายในกลุ่มภายในอำเภอ  เดือดร้อนกันหนัก  ท่านได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่อำเภอ

ลองนึกภาพดูเถิด.......เมื่อท่านไปทำงานที่อำเภอ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร

เกิดเรื่องแน่ๆ  เมื่อท่านเดินทางไปถึง เวลาใดท่านก็ลงเวลาตรงตามที่ท่านไปทำงาน   บางวันท่านไปถึงคนแรกแต่เป็นเวลา  08.00 น.ท่านก็ลงเวลา  08.00 น.  แล้วข้าราชการทั้งหมดมีกี่คน 

ในที่สุดท่านถูกเรียกตัวไปว่ากล่าว  ตักเตือน ที่ปฏิบัติตนไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองกะเขา

ณ   วันนี้  คุณครูใหญ่คนดีเสียชีวิตแล้ว  ชีวิตข้าราชการของท่านไม่สมหวัง  ไม่ก้าวหน้า  เพราะอยู่ๆท่านก็ถูกลดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยครูใหญ่และถูกกลั่นแกล้งทุกๆอย่าง  จนทนไม่ได้และขอย้ายกลับไปอยู่รวม กับครอบครัว

วันที่ท่านย้าย  ข้าพเจ้ารู้สึกใจหาย และรู้ว่าครูใหญ่เป็นคนดีจริงๆ ไม่มีข้าราชการคนใดที่ทำได้เหมือนท่านแต่....  ท่านก็อยู่ในสังคมนี้ไม่ได้

ข้าพเจ้าคิดเล่นๆ  ว่าที่ครูใหญ่เดือดร้อน.....เป็นเพราะรับข้าพเจ้าทำงานวันแรก...วันนั้น  ทั้งๆที่โหรทำนายแล้ว  แต่พวกเราไม่เชื่อ รึเปล่านะ

แต่  ท่านก็เป็นครูใหญ่ที่ดีที่สุดที่ข้าพเจ้าพบมา  ท่านชื่อสมควร  อินเล็ก ข้าพเจ้าอยากกราบเรียนท่านว่า  ถ้าท่านอยู่ในยุคนี้  ท่านคือผู้บริหารพอเพียงที่แท้ๆ  จริงๆ