เมื่อคืน 23/2/50 ศตส.ภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี ออกปฏิบัติการป้องกันอาชญากรรม แหล่งมั่วสุม แหล่งบริการ เพื่อจัดระเบียบสังคม และการดูแลเยาวชนทั้งนอกและในสถานศึกษา