อนงค์ศิริ

อนงค์ศิริ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
Usernameninoy123
สมาชิกเลขที่16825
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

อาจารย์ประจำสาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  สอนรายวิชา แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ KM  ของแต่ละองค์กรและได้สอนนักศึกษาให้สืบค้นข้อมูล  ในwebsite  ที่มี KM เช่น www.gotoknow.org/  จึงขอสมัครสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้