วันที่ 2 จัดให้เข้าดูงานที่โรงพยาบาลเชียงรายฯ ดูการบริการผู้ป่วยที่มาจากรพ ชุมชน เมื่อครบนัด 6 เดือน จัดให้ดู Daycare การให้ความรู้ผู้ดูแล ตอนบ่าย  

   
   

วันที่ 3 ให้ไปดูงาน ที่โรงพยาบาลเทิง  ดูทีมรพเทิงของคุณหมอโต (จรูญ) ที่รับ เด็กที่เริ่มยาแล้วไปดูแลต่อ สิบกว่าคน  

   
   

วันที่ 4 ให้ทีม อุดรดู การอบรมเจ้าหน้าที่จากรพ ชุมชน รพเชียงแสน รพแม่สรวย รพป่าแดด   

   
 ทีมจาก รพแม่สรวย ป่แดด และเชียงแสน  

วันที่ 5 สรุปงาน ทีมอุดรเล่าให้ฟังว่า จะไปทำอะไรบ้าง ก่อนลาจากกัน  

   
   

เรายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจนะคะ จะต้องมาเล่าให้กันฟังอีกว่า ใน 3 เดือน 6 เดือนหลังดูงาน เกิดอะไรขึ้นบ้าง และ เราทีมเชียงราย จะตามไปดู (ไปเชียร์ ไปเรียนรู้ด้วยค่ะ)