• หลายวันที่ผ่านมารู้สึกท้อถอยในหลายๆเรื่อง  จนกระทั่งรู้สึกว่ามาถึงจุดที่ทนไม่ไหวแล้วในการทำงาน  ตอนเช้ารู้สึกแปลกใจที่มีแต่คนมาแสดงความยินดี  และบอกว่าผู้ใหญ่เรียกพบ   ทำใหได้ทราบว่า "เราได้รับเลือกในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสร."

  •  เนื่องจากท่านอธิการบดีเป็น 1 ใน 100  สสร.(สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ)   ค่อนข้างงงและตื่นเต้น   เพราะต้องทำงานอีกหน้าที่หนึ่งเป็นเวลา 6 เดือน  มีเงินเดือนประจำนอกจากการสอน     ที่สำคัญจะได้มีโอกาสรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้มากมาย

  • "ทำไมหว้าถึงได้ตำแหน่งนี้" เป็นคำถามที่บางคนแอบนินทากัน  เพราะเราไม่ได้จบสายตรงทางด้านนี้ แต่จบเศรษฐศาสตร์.....
  •  
  • จริงอยู่ว่าเราอาจจะไม่มีประสบการณ์ทางด้านกฏหมายและการเมือง  แต่...ถ้ามัวกังวลกับคำพูดเหล่านี้ก็จะไม่มีความสุข    จำไว้ว่า.. เราจะไม่จำกัดตัวเองอยู่ด้วยมานะทิฐิ    แต่...่เสริมสร้างสัมมาิทิฐิให้กับตัวเองด้วยปรโตโฆสะ คือ การเปิดใจที่จะได้การเรียนรู้จากผู้อื่น
  •    
  • อย่าปิดประตูตัวเองด้วยความอวดเก่ง หรือเขย่งตัวเองสูงกว่าความเป็นจริง     ขอให้เราพยายามเรียนรู้  ขยัน  อดทน    รู้จักเปิดใจให้สิ่งที่ดีกว่าเข้ามา..และพร้อมที่่จะพัฒนาตัวเองให้งอกงาม

        

      ขอให้ระลึกเสมอว่า   "จิตใจที่อ่อนน้อมเป็นประตูสูู่่การเรียนรู้  ผู้ที่ประสบความสำเร็จอาจไม่ใช่คน เก่งแต่เป็นคนไม่อวดเก่งที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อเรียนรู้  และสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายได้ด้วยตัวของเราเอง "

 

อ้างอิงจาก :  The  Root  of   Asia