ด้วยความจำเป็นในแง่กฏหมายและความท้าทายแห่งการอยู่รอดของสถานศึกษานำพาให้ระบบการประกันคุณภาพมีผลบังคับใช้ บนเส้นทางที่ก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกันแต่การเดินทางนั้นช้าเร็วต่างกัน บางแห่ง อยู่ในระดับก้าวล้ำนำหน้าเป็นสถานศึกษาต้นแบบนำร่องไปก่อน บางแห่งกำลังเดินทางอีกไม่ห่างนักก็จักถึงจุดหมาย บางแห่งยังค่อย ๆ คลำหาทางไป


          มีข้อคิดที่พึงสอนใจว่า เราไม่มีวันไปถึงที่หมายที่เราไม่ได้กำหนด ฉะนั้นต้องปักธงให้ได้ว่าเป้าหมายนั้นอยู่หนใด  และในปีนี้ กศน.แปดริ้วมีเข็มมุ่งในเรื่องการประกันคุณภาพไว้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นจังหวัดนำร่องระบบการประกันคุณภาพของกศน. และได้ยินข่าวแว่วจากคนในว่าสำนักกศน.จะใช้ความก้าวหน้าในการดำเนินงานประกันคุณภาพเป็นข้อมูลในการให้โบนัสแก่สถานศึกษา โดยเฉพาะศูนย์กศน.อำเภอที่นำร่องแนวหน้าขอให้รักษาแชมป์ไว้ให้ดีก็แล้วกัน ทำประกันคุณภาพดี ๆ มีโบนัส นะจะบอกให้