ความเห็น 175610

ข่าวแว่วทำประกันคุณภาพดี ๆ มีโบนัส

ชูวิทย์ ศบอ.บางปะกง
IP: xxx.123.125.189
เขียนเมื่อ 

      การคิดเชิงอนาคตเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดประตูเข้าสู่โลกอนาคตที่มีความซับซ้อน  มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  มีความไม่แน่นอน  และมีการแข่งขันที่สูง  บุคคลหรือหน่วยงานที่จะสามารถอยู่รอดและแข่งขันในสภาพโลกอนาคตเช่นนี้ได้  ต้องมีกุญแจดอกนี้เป็นใบเบิกทาง  โดยต้องเร่งพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงอนาคต  เพื่อสามารถจะหลีกเลี่ยงอันตราย  ความเสี่ยงต่าง ๆ อันเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้และสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์สูงสุดจากอนาคตที่จะมาถึงได้

ซึ่งไม่รู้ว่าดีร้ายประการใด