ความเห็น 175689

ข่าวแว่วทำประกันคุณภาพดี ๆ มีโบนัส

ทัศนีย์ มีสมบัติ
IP: xxx.157.141.141
เขียนเมื่อ 
      การประกันคุณภาพ คือการวางแผนการปฏิบัติของหน่วยผลิตที่มุ่งจะผลิตสิ่งที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ผลผลิต ดังนั้น เป้าหมาย เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง  หากมองว่าทำเพื่อโบนัสคงจะไม่ถูกนัก แต่อยากให้คิดว่าทำไม่ต้องประกันคุณภาพดีกว่า ซึ่งเป็นคำที่ตรงกับคำว่า รับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) รับผิดชอบที่จะพัฒนาลูกหลานของเขาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด  หากแต่ให้ลูกหลานจบไปอย่างไม่มีคุณภาพ  อยากให้ลองถามตัวเองว่าภูมิใจแล้วหรือ...