วัยรุ่น (เก่า) อย่างเราๆ ที่ไม่มีลูกหลานอยู่ในวัยที่ต้องสอบ O-NET และ A-NET ในช่วงปี 2 ปี ที่ผ่านมา คงจะเป็นงงๆ ว่า คืออะไร ผู้บันทึกเองก็เป็นงงๆ เหมือนกันค่ะ แต่ตอนนี้ ได้เริ่มเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสอบจึงทำให้ต้องศึกษา และทำความเข้าใจ

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ (NIETS) จะดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2549 ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2550 จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์ประสานงานการสอบในเขตจังหวัด ขอนแก่น สกลนคร อุดรธานี หนองคาย เลย และหนองบัวลำภู ซึ่งผู้ทำดำเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คือ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การดำเนินการ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้บันทึกได้รับแต่งตั้งเป็นประธานประสานงานสนามสอบ โรงเรียนกัลยาณวัตร ซึ่งหลังจากฟังประธานของศูนย์ฯ บรรยายชี้แจงการจัดการสอบ ซึ่งก็มี วิดิทัศน์จาก สทศ ช่วยอธิบายชี้แจงด้วย</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">วันนี้ผู้บันทึกพร้อมกับเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน ได้เดินทางไปยังโรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น เพื่อชื้แจงการดำเนินการในเวลา 16.00 น. ซึ่งก็มีอาจารย์หลายท่านที่จะเป็นกรรมการคุมสอบในวันพรุ่งนี้ มาเข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจง……</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">จากนั้นก็เดินตรวจเยี่ยมห้องที่จะใช้เป็นห้องสอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตึกเรียนใหม่ ....แต่มีตึกเรียนหนึ่งซึ่งคงสร้างมาตั้งแต่สมัยตั้งโรงเรียน...เห็นแล้วให้เกิดความรู้สึกว่า นี่โรงเรียนในเมือง แต่ยังคงรักษาและใช้อาคารไม้เก่าๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน.....ประทับใจมากค่ะ.... จึงถ่ายภาพมาฝาก พร้อมกับภาพบรรยากาศที่ร่มรื่นของโรงเรียน และสีสันแห่งฤดูร้อนของดอกเสลา มากฝากด้วยค่ะ.........</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">บรรยากาศการประชุมชี้แจง</p><p>  </p><p>ตึกเรียนที่เป็นอาคารไม้เก่าๆ ได้บรรยากาศ  </p><p>สีสันแห่งฤดูร้อน ของดอกเสลา   </p><p>ถ่ายภาพด้วยกล้อง FinePix S6000fd....ที่เพิ่งได้มาเมื่อบ่ายสองโมง ...หิ้วมาจากญี่ปุ่นโดยลูกศิษย์ที่กำลังทำปริญญาเอกอยู่ที่ University of the Ryukyus.........ชิ่อ กีรติพร (เก๋)</p>