ช่วงที่คนเราไม่สบายเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหล...ชั่งเป็นช่วงที่น่าไม่สนุกเอาเสียเลย...

จำลองภาพเหตุการณ์ของคนเป็นหวัดก็มีแตกต่างกันออกไป...นายกุนเมื่อเป็นหวัดสิ่งหนึ่งที่เขาทำคือเอากระดาษทีชชูมาม้วนให้เท่ากับแท่งดินสอแล้วแหย่เข้าไปในรูจมูก 

เพื่อนำน้ำมูกออกมา...เมื่อทำอยู่อย่างนั้นเกือบสัปดาห์แล้ว...

ยิ่งเหมือนกับเป็นการแหย่รังแตน...เมื่อไปพบหมอเปรียบเหมือนเทพเจ้าของคนป่วย...

เมื่อตรวจที่รูจมูกข้างในลึก...เริ่มมีเนื้อบาง ๆบริเวณนั้นบวมและถ้าบวมมากขึ้นก็จะเป็นโรคอื่นตามมา เช่น โรคไซนัส เป็นต้น  จากเรื่องดังกล่าวผมได้แง่คิดว่า...

การนำวัตถุใด ๆเช่น ทีชชูเข้าไปปั่นในรูจมูกก่อเกิดอันตรายใหญ่หลวงได้เหมือนกันนะครับ  ถ้ารู้แล้วอย่างนี้ทีหลังอย่าทำนะครับผม  ฮา ๆ เอิก ๆ.