ชวนเขียนสรุปเรื่องราวของการจัดการความรู้ในหน่วยงานของท่าน

      ในวิกิพีเดียภาษาไทย มีคนไปเขียนเรื่องการจัดการความรู้ไว้     ผมเข้าไปอ่านแล้วและลองแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วนแล้ว     เห็นว่าถ้าเราช่วยกันเติมกิจกรรมในส่วนของหน่วยงานของตนเอง     ว่าใช้ KM เพื่อเป้าหมายอะไร   ได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง    บรรลุผลอะไร     แกนนำ KM ขององค์กรมีใครบ้าง    ติดต่อได้ที่ไหน ฯลฯ      ก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญาครับ

      เข้าไปดูได้ที่  http://th.wikipedia.org/wiki/การจัดการความรู้  

วิจารณ์ พานิช
๒๒ ก.พ. ๕๐