วันที่  1  มีขบวนต้อนรับ  แห่ขันหมาก 

 เมื่อผ่านประตูเมืองเข้ามา อ.ขจิต ก็เปลี่ยนไป๋  กลายเป็นคนมหาสารคาม(เสื้อสัญลักษณ์ มค.)

เปิดค่ายอย่างไม่ต้องมีพิธีอะไร  เป็นการละลายพฤติกรรมด้วย เกม  เพลง

วันแรก  มี  night  show  วันนี้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถเต็มที่  คนที่ไม่พูด กล้าพูด กล้าเต้น

 

รอลุ้น ภาค3  ต่อนะคะ