แบบฟอร์มตรวจสอบข้อเท็จจริง

baby
กรณีราษฎรจังหวัดพิษณุโลก (ปกปิดชื่อ) ร้องเรียนเบาะแสแหล่งอบายมุข
   ในพื้นที่โดยรอบมอนอ(ทางเว็ปไซด์ "ระฆังห่วงใย...จากใจนายกรัฐมนตรี
   ถาม  ท่านทราบหรือมีเบาะแสโต๊ะพนันบอล หรือแหล่งจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ ม.นเรศวร หรือไม่อย่างไร
   ตอบ ในเขตพท.มน.ไม่สามารถสรุปได้ แต่จากการสอบถามนิสิต ถึงวิธีการเล่นการพนันบอลในสมัยปัจจุบัน ทราบว่าเยาวชนได้เปลี่ยนวิธีการเล่นพนันบอลจากการเดินไปแทงที่โต๊ะพนันบอล เป็นการแทงพนันบอลผ่านทางโทรศัพท์มือถือนอกเขตพื้นที่เช่นต่างจังหวัด
    ถาม ท่านมีความพึงพอใจหรือมีความคิดเห็นอย่างไรในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าตำรวจประจำสถานีตำรวจชุมชน ม.นเรศวร
    ตอบ ไม่ค่อยพึงพอใจ เนื่องจากขาดจิตสำนึกในการให้บริการ ไม่ตั้งใจให้บริการการให้บริการล่าช้า เช่น บอกปัดไม่ใช่พื้นที่ของตนเองให้ไปแจ้งความในเมือง
    ถามท่านอยกให้ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ดำเนินการอย่างไร หรือท่านคิดว่าควรจะมีมาตรการใดเพื่อจัดการกับเหตุตามที่มีผู้ร้องเรียนข้างต้น
    ตอบ สำหรับมาตรการเพื่อจัดการกับเหตุตามที่มีผู้ร้องเรียนข้างต้น  ผู้เกี่ยวข้องควรดำเนินการดังนี้
    1.ควรให้ย้ายแหล่งอบายมุขออกนอกพื้นที่ให้เร็วที่สุด  เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่จักเกิดขึ้นกับเยาวชน และบริเวณชุมชนโดยรอบ
     2.ควรดึงมวลชนโดยรอบมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  โดยวิธีการสร้างจิตสำนึกในการรักชุมชน หวงแหนชุมชน เพราะพลังมวลชนสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วินัยและพัฒนานิสิต

คำสำคัญ (Tags)#แนวทางการตอบแหล่งอบายมุข

หมายเลขบันทึก: 79609, เขียน: 20 Feb 2007 @ 10:03 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 12:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)